Kinderopvang Roefels

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (BKO) Roefels organiseert kinderopvang op twee locaties in Berlaar: Berlaar-Centrum (Pastorijstraat 60) en Berlaar-Heikant (Aarschotsebaan 52).

De kinderopvang is toegankelijk voor alle kinderen in het kleuter- of basisonderwijs van Berlaar, voor alle kinderen die wonen in Berlaar of voor alle kinderen waarvan de ouders in Berlaar werken.

Hoe inschrijven?

Om je kind naar kinderopvang Roefels te sturen, moet je jouw kind(eren) op voorhand registreren. Dat doe je door onderstaande documenten in te vullen, te ondertekenen en aan BKO Roefels te bezorgen. Je voegt ook een dossier van gezinssamenstelling (als je niet in Berlaar woont) toe en twee kleefbriefjes van de mutualiteit.

- Registratieformulier
- Schriftelijke overeenkomst
- Volmacht gezinssamenstelling
- Mandaat sepa

Bijkomende informatie over Roefels kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 november 2017) en het retributiereglement.

Tijdens schooldagen werkt BKO Roefels zonder voorinschrijvingen. Je moet je kind(eren) wel online inschrijven voor de opvangmomenten tijdens de vakantie. De reservaties worden chronologisch vermeld. Alle reservaties worden aangerekend tenzij de ouder schriftelijk annuleert mits voorlegging van een doktersattest.

Wat kan je gebruiken bij BKO Roefels?

Je kinderen brengen best het volgende mee naar BKO Roefels:

- Tijdens schooldagen: koek of fruit en sapje
- Tijdens woensdagen: boterhammen en koek of fruit en sapje
- Tijdens vakantiedagen: koek of fruit en sapje voor in voor- en namiddag. Boterhammen voor tijdens de middag.

Prijs

Per begonnen halfuur: 1,27 euro
Minder dan drie uur: 4,76 euro
Tussen drie en zes uren: 7,20 euro
Langer dan 6 uren: 12,69 euro

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met toepassing van het afrondingsprincipe.

Coördinator

Sofie Wouters: 0472 58 19 04 (alleen voor dringende oproepen)

Lokaal Overleg Kinderopvang

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) stelde een brochure samen met de soorten en het aanbod aan kinderopvang in Berlaar.

Brochure Kinderopvang 2018

Tevredenheidsbevraging

Tevredenheidsbevraging augustus 2018

 

 

Zie ook

Pastorijstraat 60 / Aarschotsebaan 52
2590
Berlaar
03 482 08 08 (Centrum) / 015 25 09 23 (Heikant)
Alles weergeven