Kina projectvereniging

Er zijn op dit moment zeer lange wachtlijsten wanneer mensen op zoek gaan naar psychologische hulp. Vóór corona was dit al een probleem, de pandemie heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. Betaalbare psychologen in onze regio zijn eerder schaars, er wordt vaak met wachtlijsten gewerkt en de drempel voor onze cliënten wordt als zeer hoog ervaren. Vandaar dat we i.s.m. WELZIJNSVERENIGING KINA P.V. een eerstelijnspsycholoog willen aanstellen. 

Cliënten kunnen worden doorverwezen, maar ook onze maatschappelijk werkers die vaker te maken krijgen met multi-problematieken bij cliënten, waar niet meteen een oplossing kan geboden worden, kunnen te rade gaan bij deze psycholoog. We merken immers al een hele tijd op dat dergelijke organisaties kampen met wachtlijsten, specifieke aanmeldvoorwaarden hanteren en moeilijk bereikbaar zijn. Langer wachten op hulp wanneer men klaar is om de stap te zetten, maakt het probleem alleen maar groter. 

Op deze manier wensen we de geestelijke gezondheid en het psychologisch welzijn bij onze burgers te verhogen. Onze meest kwetsbare burgers hebben daar nood aan.