Jouw uitnodiging voor vaccinatie

Als je aan de beurt bent voor jouw coronaprik, dan krijg je een persoonlijke uitnodiging op je officiële domicilieadres zoals dat bekend is in het rijksregister. Een voorbeeld van de brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid kan je hier bekijken.

Op de eerste bladzijde vind je een barcode en QR-code. De barcode (helemaal bovenaan de eerste pagina) is je toegangsticket tot het vaccinatiecentrum, de QR-code (vierkante code in het midden van diezelfde pagina) kan je scannen om het bevestigen van je afspraak te vereenvoudigen. Op de bladzijden die volgen staat waar en wanneer je verwacht wordt voor je prik, wat je moet doen en meebrengen en wie je kan contacteren indien je bijkomende vragen hebt. Het is mogelijk dat je ook een sms of e-mail krijgt op het telefoonnummer/e-mailadres dat gekend is bij je ziekenfonds. 

Hou je uitnodiging goed bij!

De uitnodiging ontvang je ongeveer 2 weken op voorhand. Als je een brief ontvangt, kan je een afspraak maken voor coronavaccinatie. Je kan de voorgestelde datum bevestigen, wijzigen of de uitnodiging weigeren.

Op de dag van je vaccinatie moet je jouw uitnodiging en identiteitskaart tonen in het vaccinatiecentrum. Neem de brief mee, of toon de sms of e-mail met jouw persoonlijke code aan de onthaalbediende in het vaccinatiecentrum. Want dat is jouw vaccinatieticket.

Ook naar de afspraak voor de tweede vaccinatie breng je de uitnodiging mee.

Let op voor valse uitnodigingen

Cybercriminelen grijpen elke actualiteit aan om de internetgebruiker in de val te lokken. Het was dan ook te verwachten dat er vroeg of laat valse uitnodigingen voor vaccinaties de ronde zouden doen.

Er werden al enkele meldingen van frauduleuze uitnodigingen gesignaleerd, dus wees aandachtig als je een uitnodiging krijgt voor je vaccinatie. Let er steeds op dat:

  • de e-mail afkomstig is van cov19-vaccin@doclr.be. De sms wordt verstuurd vanuit het nummer 8811.
  • op de e-mail de contactgegevens van het vaccinatiecentrum staan vermeld die bij je officiële woonplaats horen.
  • er nooit om betaling gevraagd wordt: de vaccinatie en het vaccin zijn gratis.
  • je geen persoonlijke gegevens zoals paswoorden, pincodes of rekeningnummers geeft.
  • je uitnodiging wordt verstuurd door de regionale overheid (Zorg en Gezondheid in Vlaanderen). Uitnodigingen van een vaccinproducent zijn dus vals.

Voor meer info en voorbeelden van valse uitnodigingen, surf je naar de website van Vaccinatiecentrum Pallieterland. Heb je een verdacht bericht ontvangen? Meld dit aan verdacht@safeonweb.be.

Voor de juiste informatie over je uitnodiging kan je terecht op https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/je-uitnodiging.

Meer weten?