Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten. Dit met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van deze gemeenten.

We onderscheiden vier vormen van samenwerkingsverbanden:

Interlokale verenigingen

Deze samenwerkingsvorm heeft geen rechtspersoonlijkheid en komt neer op een intergemeentelijke samenwerking op basis van

Projectverenigingen

Projectverenigingen zijn een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid met een sterk vereenvoudigde structuur.

Dienstverlenende verenigingen

Dienstverlenende verenigingen zijn samenwerkingsvormen met rechtspersoonlijkheid, zonder beheersoverdracht en met door al

Opdrachthoudende verenigingen

Dit betreft een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en met een beheersoverdracht die statutair vastgelegd is.

Andere gemeentelijke samenwerking

Naast de vier specifieke samenwerkingsvormen is de gemeente ook nog lid van tal van verenigingen.

Lijst met samenwerkingen

In bijgevoegd document kan je de samenwerkingen die de gemeente Berlaar aangaat terugvinden: