Heraanleg Pastorijstraat

WAT?

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Het gaat om ingrijpende werken over een lang traject (van de Ballaarweg tot aan De Beerslaan) die, opgedeeld in verschillende fasen, ongeveer twee jaar zullen duren. Deze werken zullen dus een grote impact op de buurt hebben. We willen de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt onder meer door de werken op te delen in verschillende fasen, een doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en de straat toegankelijk te houden voor plaatselijk verkeer.

WAAR?

Pastorijstraat (tot aan De Beerslaan), Ballaarweg en kerkomgeving.


WANNEER?

April 2019 - 2021


WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Arcadis, Alaers & partners

De heraanleg van de Pastorijstraat komt tot stand met steun van VMM, provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest.


DUUR?

De verschillende fasen samen duren ongeveer twee jaar.


HOE?

A. Timing

EERSTE FASE - voorbereidende werken nutsleidingen (afgelopen)

Plaats: Ballaarweg en kerkomgeving
Aard van de werken: werken aan nutsleidingen in Ballaarweg en kerkomgeving
Vermoedelijke einddatum eerste fase: najaar 2019

TWEEDE FASE - riolerings- en wegeniswerken en Ballaarweg, kerkomgeving en Pastorijstraat (huidige fase) 

! Wegens de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd de heraanleg van de Pastorijstraat uitgesteld tot maandag 4 mei.

  • Startdatum deelfase 2.1 (Ballaarweg + noordzijde kerkomgeving zijde parochiezaal): maandag 4 mei 2020
  • Startdatum deelfase 2.2 (noordzijde kerkomgeving zijde parochiezaal + Pastorijstraat, vanaf het centrum tot aan de sporthal): maandag 4 mei 2020
  • Startdatum deelfase 2.3 (Pastorijstraat, vanaf de sporthal tot aan de Beerslaan): 2021 
  • Startdatum deelfase 2.4 (zuidzijde kerkomgeving, zijde Sollevelden): aansluitend op de derde fase.

De timing en fasering blijft steeds afhankelijk van weersomstandigheden en kan daardoor ook tijdens de werken aangepast worden.

B. Maatregelen

 • Omleidingen
  Vanaf de eerste fase werd er een omleiding voorzien via Itegembaan - Heibergstraat - Bevelsesteenweg. Ook tijdens het hervatten van de werken op 4 mei zal deze omleiding blijven gelden.
  De school blijft steeds bereikbaar, maar voorzie wel wat extra tijd om tijdig op je bestemming te geraken. Door de omleidingen is het raadzaam om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Op die manier ben je veel vlotter ter plaatse. Kom je toch met de wagen, gebruik dan de parkeerplaatsen op de Markt of op de bijkomende parking op de voormalige Steylaertssite. Op die manier bespaar je jezelf heel wat frustraties en blijf je uit de eventuele verkeerschaos die aan de kerk en in de schoolomgeving kan plaatsvinden.
 • Afgesloten wegen
  • Vanaf 4 mei 2020: Ballaarweg
  • Vanaf 4 mei 2020: Pastorijstraat, tussen kerkomgeving en sporthal 't Stapveld. Ook voetgangers en fietsers mogen in deze fase niet in de werfzone komen. Zij worden omgeleid via de trage weg tussen de sporthal en de Constant Verhulststraat.
  • 4 mei - oktober 2020: kerkomgeving. De Sollevelden zijn tijdens deze periode niet langer bereikbaar via de kerkomgeving. In de Sollevelden geldt dan dubbelrichtingsverkeer tussen de kerkomgeving en het kruispunt met de Constant Verhulststraat.
UPDATE: de kerkomgeving blijft afgesloten voor verkeer, bovenstaande verkeersmaatregelen blijven van toepassing tot oktober 2020.

COMMUNICATIE

Kalender

dinsdag 21 augustus 2018: infoavond voor handelaars (Presentatie: Infoavond_ondernemers)

- donderdag 23 augustus 2018: infoavond voor buurtbewoners (Presentatie: Infoavond_bewoners)

- vrijdag 1 maart 2019: bewonersbrief eerste fase (Bewonersbrief fase 1 - Uitnodiging infoavond)

- dinsdag 3 april 2019: infoavond voor buurtbewoners - 19.30 uur - GBS De Stap (Presentatie infoavond 3 april 2019)

- Bewonersbrief werken Fluvius, deelfases 1.1 tot en met 1.4: Bewonersbrief Fluvius

- donderdag 23 mei 2019: Brief scholen

- dinsdag 27 augustus 2019: Bewonersbrief Fluvius

- dinsdag 27 augustus 2019: Brief scholen - 2

- woensdag 25 september 2019: Bewonersbrief - stand van zaken

- maandag 9 maart 2020: Infoavond buurtbewoners

- dinsdag 10 maart 2020: Brief Pastorijstraat

- maandag 20 april 2020: Brief Pastorijstraat

- donderdag 4 juni 2020: Bewonersbrief - kerkomgeving afgesloten tot oktober 2020

- woensdag 19 augustus: Bewonersbrief - storten beton

HANDELAARS

Handelaars gelegen in de Pastorijstraat en in de nabije omgeving van de werkzone, blijven tijdens de werkzaamheden steeds open en bereikbaar. Zij staan vermeld op de daarvoor voorziene signalisatie, die mee zal wijzigen met de verschillende fases van de werken:

 

 

NIEUWSBRIEF OVER DE WERKEN

Een stand van zaken rechtstreeks in je mailbox? Dan kan door je in te schrijven op de digitale nieuwsbrief.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over deze werken

 

CONTACTPERSONEN

  • Uitvoering der werken (Gemeente Berlaar)
   Dienst Openbare Werken
   03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis, vragen naar Werftoezichter Patrick Govaerts of Adviseur Openbare Werken Vicky Daems)
   openbarewerken@berlaar.be 

 

INTERESSANTE LINKS

ZOB vzw (Zelfstandige Ondernemers Berlaar)

- UNIZO (Hinderloket) (voor vragen over premies/inkomenscompensatie)

- VLAIO (hinderpremie & sluitingspremie)

- dienst Lokale Economie (dienst Lokale Economie - Gemeente Berlaar)