Heraanleg Pastorijstraat

WAT?

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Het gaat om ingrijpende werken over een lang traject (van de Ballaarweg tot aan De Beerslaan) die, opgedeeld in verschillende fasen, ongeveer twee jaar zullen duren. Deze werken zullen dus een grote impact op de buurt hebben. We willen de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt onder meer door de werken op te delen in verschillende fasen, een doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en de straat toegankelijk te houden voor plaatselijk verkeer.

WAAR?

Pastorijstraat (tot aan De Beerslaan), Ballaarweg en kerkomgeving.

WANNEER?

Voorjaar 2019

WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Arcadis, Alaers & partners

DUUR?

De verschillende fasen samen duren ongeveer twee jaar.

HOE?

A. Timing

B. Maatregelen

Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via Itegembaan - Heibergstraat - Bevelsesteenweg

C. Minder hinder

STAND VAN ZAKEN

COMMUNICATIE

Kalender

dinsdag 21 augustus: infoavond voor handelaars

Presentatie: Infoavond_ondernemers

- donderdag 23 augustus: infoavond voor buurtbewoners

Presentatie: Infoavond_bewoners

Handelaars

Wens je als handelaar vermeld te worden op het bord 'handelaars bereikbaar'? Bezorg ons dan je toestemming en eventueel het logo van je zaak via onderstaand formulier.

Handelaars bereikbaar

Nieuwsbrief over de werken

Een stand van zaken rechtstreeks in je mailbox? Dan kan door je in te schrijven op de digitale nieuwsbrief.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over deze werken

Contactpersoon

Dienst Openbare Werken: openbarewerken@berlaar.be of 03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis).

INTERESSANTE LINKS

ZOB vzw (Zelfstandige Ondernemers Berlaar)

- UNIZO (Hinderloket) (voor vragen over premies/inkomenscompensatie)

- VLAIO (hinderpremie & sluitingspremie)

- dienst Lokale Economie (dienst Lokale Economie - Gemeente Berlaar)