Heraanleg Pastorijstraat

Sinds zaterdag 10 juli is de Pastorijstraat in Berlaar weer open voor doorgaand verkeer. Na rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen, werd de rijbaan er de afgelopen maanden grondig heringericht. De straat heeft daardoor voortaan aangepaste schoolomgevingen, veiligere fietspaden en een nieuw wegdek.

De zuidzijde van de kerkomgeving blijft voorlopig wel nog onderbroken. Daar werken we de laatste fase van de herinrichting af. Dat heeft geen impact op het verkeer van de Pastorijstraat, maar Sollevelden blijft daardoor alleen bereikbaar via Itegembaan en Pastoor Haemelstraat. Zonder onvoorziene omstandigheden duren de werken daar nog tot dit najaar.

WAT?

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Het gaat om ingrijpende werken over een lang traject (van de Ballaarweg tot aan De Beerslaan) die, opgedeeld in verschillende fasen, ongeveer twee jaar zullen duren. Deze werken zullen dus een grote impact op de buurt hebben. We willen de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt onder meer door de werken op te delen in verschillende fasen, een doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en de straat toegankelijk te houden voor plaatselijk verkeer.

WAAR?

Pastorijstraat (tot aan De Beerslaan), Ballaarweg en kerkomgeving.


WANNEER?

April 2019 - 2021


WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Arcadis, Alaers & partners

De heraanleg van de Pastorijstraat komt tot stand met steun van VMM, provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest.


DUUR?

De verschillende fasen samen duren ongeveer twee jaar.


HOE?

A. Timing

EERSTE FASE - voorbereidende werken nutsleidingen (afgelopen)

Plaats: Ballaarweg en kerkomgeving
Aard van de werken: werken aan nutsleidingen in Ballaarweg en kerkomgeving

TWEEDE FASE - riolerings- en wegeniswerken en Ballaarweg, kerkomgeving en Pastorijstraat (huidige fase) 

  • Deelfase 2.1 (Ballaarweg + noordzijde kerkomgeving zijde parochiezaal): afgelopen
  • Deelfase 2.2 (noordzijde kerkomgeving zijde parochiezaal + Pastorijstraat, vanaf het centrum tot aan de sporthal): afgelopen
  • Deelfase 2.3 (Pastorijstraat, vanaf de sporthal tot aan de De Beerslaan): afgelopen
  • Deelfase 2.4 (zuidzijde kerkomgeving, zijde Sollevelden): aansluitend op de derde fase, start in de week van 26 april (huidige deelfase)
   De timing en fasering blijft steeds afhankelijk van weersomstandigheden en kan daardoor ook tijdens de werken aangepast worden.

B. Maatregelen

 • Omleidingen
  Vanaf de eerste fase werd er een omleiding voorzien via Itegembaan - Heibergstraat - Bevelsesteenweg. De school blijft steeds bereikbaar, maar voorzie wel wat extra tijd om tijdig op je bestemming te geraken. Door de omleidingen is het raadzaam om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Op die manier ben je veel vlotter ter plaatse. Kom je toch met de wagen, gebruik dan de parkeerplaatsen op de Markt of op de bijkomende parking op de voormalige Steylaertssite. Op die manier bespaar je jezelf heel wat frustraties en blijf je uit de eventuele verkeerschaos die aan de kerk en in de schoolomgeving kan plaatsvinden.
  Opgelet: vanaf november 2020 zijn sporthal 't Stapveld en GBS De Stap met de wagen bereikbaar vanuit Berlaar-Centrum. De omleiding van hierboven blijft gelden voor Park Diamant en doorgaand verkeer. Fietsers die van de school of sporthal komen kunnen voortaan de keuze maken om te fietsen langs de trage weg of over het nieuwe fietspad. 

  Afgesloten wegen

  • Vanaf 4 mei 2020: Ballaarweg
  • Vanaf 4 mei 2020: Pastorijstraat, tussen kerkomgeving en sporthal 't Stapveld. Ook voetgangers en fietsers mogen in deze fase niet in de werfzone komen. Zij worden omgeleid via de trage weg tussen de sporthal en de Constant Verhulststraat.
  • 4 mei - oktober 2020: kerkomgeving. De Sollevelden zijn tijdens deze periode niet langer bereikbaar via de kerkomgeving. In de Sollevelden geldt dan dubbelrichtingsverkeer tussen de kerkomgeving en het kruispunt met de Constant Verhulststraat.
  • Vanaf november 2020: de Pastorijstraat is afgesloten tussen sporthal 't Stapveld en het kruispunt met De Beerslaan/Park Diamant. GBS De Stap en (de parking van) de sporthal zijn bereikbaar vanuit Berlaar-Centrum. Gestel is enkel bereikbaar via de Legrellestraat, maar kan je nog steeds verlaten via de Rameyenstraat.
  • Vanaf 28 april 2021: de kerkomgeving is afgesloten langs de oost- en zuidzijde (zijde Sollevelden en kerkhofweg). In de Sollevelden wordt dubbelrichtingsverkeer ingevoerd tussen de kerkomgeving en het kruispunt met de Constant Verhulststraat. In mei worden ook de fietspaden vanaf Park Diamant tot aan de grens met Heist-op-den-Berg onder handen genomen. Er is daardoor voor de zomer nog geen doorgaand verkeer mogelijk.

COMMUNICATIE

Kalender

dinsdag 21 augustus 2018: infoavond voor handelaars (Presentatie: Infoavond_ondernemers)

- donderdag 23 augustus 2018: infoavond voor buurtbewoners (Presentatie: Infoavond_bewoners)

- vrijdag 1 maart 2019: bewonersbrief eerste fase (Bewonersbrief fase 1 - Uitnodiging infoavond)

- dinsdag 3 april 2019: infoavond voor buurtbewoners - 19.30 uur - GBS De Stap (Presentatie infoavond 3 april 2019)

- Bewonersbrief werken Fluvius, deelfases 1.1 tot en met 1.4: Bewonersbrief Fluvius

- donderdag 23 mei 2019: Brief scholen

- dinsdag 27 augustus 2019: Bewonersbrief Fluvius

- dinsdag 27 augustus 2019: Brief scholen - 2

- woensdag 25 september 2019: Bewonersbrief - stand van zaken

- maandag 9 maart 2020: Infoavond buurtbewoners

- dinsdag 10 maart 2020: Brief Pastorijstraat

- maandag 20 april 2020: Brief Pastorijstraat

- donderdag 4 juni 2020: Bewonersbrief - kerkomgeving afgesloten tot oktober 2020

- woensdag 19 augustus 2020: Bewonersbrief - storten beton

- dinsdag 10 november 2020: Bewonersbrief - update aanleg rijbaan

- dinsdag 17 november 2020: Brief scholen

- dinsdag 20 april 2021: Bewonersbrief - update fase 4

- donderdag 6 mei 2021: Bewonersbrief Pastoor Haemelsstraat

- dinsdag 29 juni 2021: Bewonersbrief asfalteringswerken Pastorijstraat

HANDELAARS

Handelaars gelegen in de Pastorijstraat en in de nabije omgeving van de werkzone, blijven tijdens de werkzaamheden steeds open en bereikbaar. Zij staan vermeld op de daarvoor voorziene signalisatie, die mee zal wijzigen met de verschillende fases van de werken:

 

 

NIEUWSBRIEF OVER DE WERKEN

Een stand van zaken rechtstreeks in je mailbox? Dan kan door je in te schrijven op de digitale nieuwsbrief.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over deze werken

 

CONTACTPERSONEN

  • Uitvoering der werken (Gemeente Berlaar)
   Dienst Openbare Werken
   03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis, vragen naar Werftoezichter Patrick Govaerts of Adviseur Openbare Werken Vicky Daems)
   openbarewerken@berlaar.be 

 

INTERESSANTE LINKS

ZOB vzw (Zelfstandige Ondernemers Berlaar)

- UNIZO (Hinderloket) (voor vragen over premies/inkomenscompensatie)

- VLAIO (hinderpremie & sluitingspremie)

- dienst Lokale Economie (dienst Lokale Economie - Gemeente Berlaar)