Heraanleg Pastorijstraat

WAT?

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Het gaat om ingrijpende werken over een lang traject (van de Ballaarweg tot aan De Beerslaan) die, opgedeeld in verschillende fasen, ongeveer twee jaar zullen duren. Deze werken zullen dus een grote impact op de buurt hebben. We willen de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt onder meer door de werken op te delen in verschillende fasen, een doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en de straat toegankelijk te houden voor plaatselijk verkeer.

WAAR?

Pastorijstraat (tot aan De Beerslaan), Ballaarweg en kerkomgeving.


WANNEER?

April 2019 - 2021


WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Arcadis, Alaers & partners

De heraanleg van de Pastorijstraat komt tot stand met steun van VMM, provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest.


DUUR?

De verschillende fasen samen duren ongeveer twee jaar.


HOE?

A. Timing

EERSTE FASE - voorbereidende werken  nutsleidingen

Plaats: Ballaarweg en kerkomgeving
Aard van de werken: werken aan nutsleidingen in Ballaarweg en kerkomgeving

  • Startdatum deelfase 1.1 (Ballaarweg): 23 april 2019 (afgelopen)

       

  • Startdatum deelfase 1.2 (kerkomgeving zijde parochiezaal): aansluitend op eerste deelfase, geschatte aanvang begin mei 2019. Op donderdag 16 mei zullen er, enkel die dag, verkeerslichten geplaatst worden rondom de kerk. (afgelopen)

       

  • Startdatum deelfase 1.3 (kerkomgeving, zijde Sollevelden): dinsdag 21 mei. Vanaf deze fase zal er opnieuw dubbel verkeer mogelijk zijn rond de kerk, tot de werken aan de Pastorijstraat zelf op maandag 3 juni. (afgelopen)

       

  • Startdatum deelfase 1.4 (Pastorijstraat): aansluitend op de derde fase, geschatte aanvang 3 juni 2019 (huidige fase)

   Er wordt gewerkt op het gedeelte van de rijbaan tussen kerk en sporthal 't Stapveld. Sporthal 't Stapveld is daardoor bereikbaar via Bevelsesteenweg - Pastorijstraat.

      

  • Startdatum deelfase 1.5 (overkoppelingen nutsleidingen): aanvang juni - augustus 2019

Vermoedelijke einddatum eerste fase: augustus 2019
Infoavond: woensdag 3 april 2019 om 19.30 uur in gemeentelijke basisschool De Stap (zie presentatie onderaan)

TWEEDE FASE - riolerings- en wegeniswerken en Ballaarweg, kerkomgeving en Pastorijstraat 

  • Startdatum deelfase 2.1 (Ballaarweg): augustus 2019 (termijn van 25 werkdagen)
  • Startdatum deelfase 2.2 (kerkomgeving zijde parochiezaal + Pastorijstraat, vanaf het centrum tot aan de sporthal): aansluitend op eerste deelfase, geschatte aanvang september 2019 (termijn van 100 werkdagen)
  • Startdatum deelfase 2.3 (Pastorijstraat, vanaf de sporthal tot aan de Beerslaan): aansluitend op tweede deelfase, geschatte aanvang begin 2020 (termijn van 40 werkdagen)
  • Startdatum deelfase 2.4 (Pastorijstraat): aansluitend op de derde fase.

De timing en fasering blijft steeds afhankelijk van weersomstandigheden en kan daardoor ook tijdens de werken aangepast worden

B. Maatregelen

Tijdens de uitvoering der werken vanaf de aanvang van deelfase 1.3 (kerkomgeving, zijde Sollevelden) is er een omleiding voorzien via Itegembaan - Heibergstraat - Bevelsesteenweg

COMMUNICATIE

Kalender

dinsdag 21 augustus: infoavond voor handelaars (Presentatie: Infoavond_ondernemers)

- donderdag 23 augustus: infoavond voor buurtbewoners (Presentatie: Infoavond_bewoners)

- vrijdag 1 maart: bewonersbrief eerste fase (Bewonersbrief fase 1 - Uitnodiging infoavond)

- dinsdag 3 april: infoavond voor buurtbewoners - 19.30 uur - GBS De Stap (Presentatie infoavond 3 april 2019)

- Bewonersbrief werken Fluvius, deelfases 1.1 tot en met 1.4: Bewonersbrief Fluvius

 

Handelaars

Wens je als handelaar vermeld te worden op het bord 'handelaars bereikbaar'? Bezorg ons dan je toestemming en eventueel het logo van je zaak via onderstaand formulier.

Handelaars bereikbaar

 

Nieuwsbrief over de werken

Een stand van zaken rechtstreeks in je mailbox? Dan kan door je in te schrijven op de digitale nieuwsbrief.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over deze werken

 

CONTACTPERSONEN

  • Uitvoering der werken
   Dienst Openbare Werken gemeente Berlaar
   03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis, vragen naar Patrick Govaerts)
   openbarewerken@berlaar.be 
  • Werken aan nutsleidingen
   FLUVIUS
   Jeroen Janssens - projectverantwoordelijke 
   078 335 35 34 (algemeen contactnummer, vragen naar Jeroen Janssens)
   Projectreferentie (steeds mee te delen): 20235095

  • Afkoppelingsdeskundige (afkoppeling + premie PIDPA) 
   Robin Seelbach
   03 482 37 38
   robin.seelbach@alaersenpartners.be 

  • Afkoppelingsdeskundige en Subsidiedossiers
   Dienst Milieu gemeente Berlaar (gemeentelijke subsidies afkoppeling)
   Jo Martens - milieuambtenaar
   03 410 19 00  (algemeen nummer gemeentehuis, vragen naar Jo Martens)
   milieu@berlaar.be

 

INTERESSANTE LINKS

ZOB vzw (Zelfstandige Ondernemers Berlaar)

- UNIZO (Hinderloket) (voor vragen over premies/inkomenscompensatie)

- VLAIO (hinderpremie & sluitingspremie)

- dienst Lokale Economie (dienst Lokale Economie - Gemeente Berlaar)