Heraanleg Pastorijstraat

WAT?

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Het gaat om ingrijpende werken over een lang traject (van de Ballaarweg tot aan De Beerslaan) die, opgedeeld in verschillende fasen, ongeveer twee jaar zullen duren. Deze werken zullen dus een grote impact op de buurt hebben. We willen de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt onder meer door de werken op te delen in verschillende fasen, een doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en de straat toegankelijk te houden voor plaatselijk verkeer.

WAAR?

Pastorijstraat (tot aan De Beerslaan), Ballaarweg en kerkomgeving.


WANNEER?

April 2019 - 2021


WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Arcadis, Alaers & partners

De heraanleg van de Pastorijstraat komt tot stand met steun van VMM, provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest.


DUUR?

De verschillende fasen samen duren ongeveer twee jaar.


HOE?

A. Timing

EERSTE FASE - voorbereidende werken  nutsleidingen (afgelopen)

Plaats: Ballaarweg en kerkomgeving
Aard van de werken: werken aan nutsleidingen in Ballaarweg en kerkomgeving

  • Startdatum deelfase 1.1 (Ballaarweg): 23 april 2019
  • Startdatum deelfase 1.2 (kerkomgeving zijde parochiezaal): aansluitend op eerste deelfase, geschatte aanvang begin mei 2019. Op donderdag 16 mei zullen er, enkel die dag, verkeerslichten geplaatst worden rondom de kerk.
  • Startdatum deelfase 1.3 (kerkomgeving, zijde Sollevelden): dinsdag 21 mei. Vanaf deze fase zal er opnieuw dubbel verkeer mogelijk zijn rond de kerk, tot de werken aan de Pastorijstraat zelf op maandag 3 juni.
  • Startdatum deelfase 1.4 (Pastorijstraat): aansluitend op de derde fase, geschatte aanvang 3 juni 2019. Er wordt gewerkt op het gedeelte van de rijbaan tussen kerk en sporthal 't Stapveld. Sporthal 't Stapveld is daardoor bereikbaar via Bevelsesteenweg - Pastorijstraat.
  • Startdatum deelfase 1.5 (overkoppelingen nutsleidingen): aanvang juni - augustus 2019
   Vanaf 12 augustus starten er werken in de kerkomgeving (zijde Sollevelden/kerkhofweg). Je kan de Sollevelden dan niet via de kerkomgeving bereiken. In de Sollevelden zelf wordt tijdelijk (tot 30 augustus) tweerichtingsverkeer ingevoerd vanaf het kruispunt met de Constant Verhulststraat richting Markt.
   Tot 2 september is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk op de Pastorijstraat. Daarna is de rijbaan opnieuw onderbroken. De 'knip' (onderbreking) ligt dan voorbij de sporthal (bekeken vanuit Berlaar-Centrum). Wie de sporthal of De Stap wil bereiken, kan dat dus vanuit Berlaar-Centrum.

Vermoedelijke einddatum eerste fase: najaar 2019

TWEEDE FASE - riolerings- en wegeniswerken en Ballaarweg, kerkomgeving en Pastorijstraat

  • Startdatum deelfase 2.1 (Ballaarweg): najaar 2019 (geschatte termijn van 25 werkdagen)
  • Startdatum deelfase 2.2 (kerkomgeving zijde parochiezaal + Pastorijstraat, vanaf het centrum tot aan de sporthal): aansluitend op eerste deelfase (geschatte termijn van 100 werkdagen)
  • Startdatum deelfase 2.3 (Pastorijstraat, vanaf de sporthal tot aan de Beerslaan): aansluitend op tweede deelfase (geschatte termijn van 40 werkdagen) 
  • Startdatum deelfase 2.4 (Pastorijstraat): aansluitend op de derde fase.

De timing en fasering blijft steeds afhankelijk van weersomstandigheden en kan daardoor ook tijdens de werken aangepast worden.

B. Maatregelen

 • Omleidingen
  Vanaf deelfase 1.3 (kerkomgeving, zijde Sollevelden) is er een omleiding voorzien via Itegembaan - Heibergstraat - Bevelsesteenweg. Wij hopen dat de hinder tijdens de werken beperkt blijft. De school blijft steeds bereikbaar, maar voorzie wel wat extra tijd om tijdig op je bestemming te geraken. Er gelden omleidingen dus het is raadzaam om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Op die manier ben je veel vlotter ter plaatse. Kom je toch met de wagen, gebruik dan de parkeerplaatsen op de Markt. Op die manier bespaar je jezelf heel wat frustraties en blijf je uit de eventuele verkeerschaos die aan de kerk en in de schoolomgeving kan plaatsvinden.
 • Afgesloten wegen
  Vanaf maandag 30 september worden er werken uitgevoerd aan zowel het kruispunt De Beerslaan/Pastorijstraat als in de De Beerslaan zelf. Om de werken vlot en veilig te verlopen wordt het kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg wordt, komende vanuit Herenthout, ter hoogte van de De Beerslaan onderbroken (KMO-zone blijft bereikbaar). De De Beerslaan zelf wordt mee onder handen genomen en zal afgesloten zijn ter hoogte van café de WW’kes, waardoor de straat tijdelijk doodlopend zal zijn. Naast de werfzone wordt een doorgang mogelijk gemaakt waardoor fietsers en voetgangers weinig hinder zullen ondervinden. De werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, afgelopen zijn op vrijdag 18 oktober.
  UPDATE: De duur van de werken werd verlengd tot en met vrijdag 29 november.

 • De Pastorijstraat zal vanaf het einde van november opnieuw toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. In september werd deze, na een korte pauze tijdens de bouwvakantie, opnieuw afgesloten om de werkzaamheden te kunnen hervatten. Ook de Hertstraat is vanaf dan niet langer 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', maar weer toegankelijk voor iedereen. De wegen blijven open tot maart, wanneer de volgende fase van de werken wordt aangevat.

COMMUNICATIE

Kalender

dinsdag 21 augustus 2018: infoavond voor handelaars (Presentatie: Infoavond_ondernemers)

- donderdag 23 augustus 2018: infoavond voor buurtbewoners (Presentatie: Infoavond_bewoners)

- vrijdag 1 maart 2019: bewonersbrief eerste fase (Bewonersbrief fase 1 - Uitnodiging infoavond)

- dinsdag 3 april 2019: infoavond voor buurtbewoners - 19.30 uur - GBS De Stap (Presentatie infoavond 3 april 2019)

- Bewonersbrief werken Fluvius, deelfases 1.1 tot en met 1.4: Bewonersbrief Fluvius

- donderdag 23 mei 2019: Brief scholen

- dinsdag 27 augustus 2019: Bewonersbrief Fluvius

- dinsdag 27 augustus 2019: Brief scholen - 2

- woensdag 25 september 2019: Bewonersbrief - stand van zaken

 

HANDELAARS

Handelaars gelegen in de Pastorijstraat en in de nabije omgeving van de werkzone, blijven tijdens de werkzaamheden steeds open en bereikbaar. Zij staan vermeld op de daarvoor voorziene signalisatie, die mee zal wijzigen met de verschillende fases van de werken:

 

 

NIEUWSBRIEF OVER DE WERKEN

Een stand van zaken rechtstreeks in je mailbox? Dan kan door je in te schrijven op de digitale nieuwsbrief.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over deze werken

 

CONTACTPERSONEN

  • Uitvoering der werken
   Dienst Openbare Werken gemeente Berlaar
   03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis, vragen naar Patrick Govaerts)
   openbarewerken@berlaar.be 
  • Werken aan nutsleidingen
   FLUVIUS
   Jeroen Janssens - projectverantwoordelijke 
   078 35 35 34 (algemeen contactnummer, vragen naar Jeroen Janssens)
   Projectreferentie (steeds mee te delen): 20235095

  • Afkoppelingsdeskundige (afkoppeling + premie PIDPA) 
   Robin Seelbach
   03 482 37 38
   robin.seelbach@alaersenpartners.be 

  • Afkoppelingsdeskundige en Subsidiedossiers
   Dienst Milieu gemeente Berlaar (gemeentelijke subsidies afkoppeling)
   Jo Martens - milieuambtenaar
   03 410 19 00  (algemeen nummer gemeentehuis, vragen naar Jo Martens)
   milieu@berlaar.be

 

INTERESSANTE LINKS

ZOB vzw (Zelfstandige Ondernemers Berlaar)

- UNIZO (Hinderloket) (voor vragen over premies/inkomenscompensatie)

- VLAIO (hinderpremie & sluitingspremie)

- dienst Lokale Economie (dienst Lokale Economie - Gemeente Berlaar)