Heraanleg Kardinaal Cardijnplein - Heideroosstraat - Melkouwensteenweg

WAT?

Het gemeentebestuur gaat het Kardinaal Cardijnplein vernieuwen. Ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens die werken aangepakt. Het plein zelf wordt omgevormd naar een meer leefbaar plein. In de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg wordt de riolering mee aangepakt, waarna de rijbaan en voet- en fietspad heraangelegd worden.

WAAR?

Kardinaal Cardijnplein, Heideroosstraat en Melkouwensteenweg

WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Alaers & partners

De heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein komt tot stand met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

STAND VAN ZAKEN

De eerste fase van de heraanleg omvat de werken van de nutsmaatschappijen en de aanleg van riolering in de Melkouwensteenweg. Deze werken starten op 6 mei.

De start van deze werken, en de volgende fases, werden toegelicht tijdens een infoavond. Die vond reeds plaats op dinsdag 9 april 2019 om 19 uur in de refter van gemeentelijke basisschool Heikant (Aarschotsebaan 60). Bewonersbrief Kardinaal Cardijnplein

De presentatie van deze infoavond kan je terugvinden bij het onderdeel communicatie.

VERKEERSMAATREGELEN

In de eerste fase wordt er gewerkt in de Melkouwensteenweg. Tijdens die werken is de Melkouwensteenweg vanaf het kruispunt met de N10/Aarschotsebaan tot aan het kruispunt met de Heistsebaan afgesloten. Deze werken duren tot aan de start van de bouwvakantie in juli (12 juli), zodat Heikermis daarna zonder problemen kan plaatsvinden. Het verkeer wordt omgeleid via de Smidstraat en de Heidestraat. Ook fietsers en voetgangers kunnen niet door. Zij kunnen via de Heistsebaan en de trage weg naast de school de Aarschotsebaan bereiken. Het Kardinaal Cardijnplein blijft bereikbaar via de Aarschotsebaan. De werken aan het plein zelf starten in de loop van het najaar.

COMMUNICATIE

Kalender

dinsdag 9 april 2019: infoavond voor buurtbewoners over de eerste fase van de werken (Presentatie: Infoavond buurtbewoners)
- woensdag 21 augustus 2019: bewonersbrief Heideroosstraat

Impressie

Een impressie van hoe het nieuwe Kardinaal Cardijnplein er kan uitzien:

Contactpersoon

Dienst Openbare Werken: openbarewerken@berlaar.be of 03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis).