Heraanleg Kardinaal Cardijnplein - Heideroosstraat - Melkouwensteenweg

WAT?

Het gemeentebestuur gaat het Kardinaal Cardijnplein vernieuwen. Ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens die werken aangepakt. Het plein zelf wordt omgevormd naar een meer leefbaar plein. In de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg wordt de riolering mee aangepakt, waarna de rijbaan en voet- en fietspad heraangelegd worden.

WAAR?

Kardinaal Cardijnplein, Heideroosstraat en Melkouwensteenweg

WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Alaers & partners

STAND VAN ZAKEN

Voorbereidende werken

Van donderdag 20 september tot en met donderdag 11 oktober vinden er een aantal voorbereidende werken plaats voor de heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein.  Van 1 tot en met 11 oktober zal de Heideroosstraat daardoor worden afgesloten voor alle verkeer. Het betreft hier werken aan de nutsleidingen, nog niet de start van de heraanleg zelf.

De heraanleg zelf start vermoedelijk pas eind 2018/begin 2019 en wordt zo georganiseerd dat Heikermis 2019 op het plein kan plaatsvinden.

Impressie

Een impressie van hoe het nieuwe Kardinaal Cardijnplein er kan uitzien:

Contactpersoon

Dienst Openbare Werken: openbarewerken@berlaar.be of 03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis).