Heraanleg Kardinaal Cardijnplein - Heideroosstraat - Melkouwensteenweg

WAT?

Het gemeentebestuur gaat het Kardinaal Cardijnplein vernieuwen. Ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens die werken aangepakt. Het plein zelf wordt omgevormd naar een meer leefbaar plein. In de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg wordt de riolering mee aangepakt, waarna de rijbaan en voet- en fietspad heraangelegd worden.

WAAR?

Kardinaal Cardijnplein, Heideroosstraat en Melkouwensteenweg

WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Alaers & partners

De heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein komt tot stand met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

STAND VAN ZAKEN

De eerste fase van de heraanleg omvat de werken van de nutsmaatschappijen en de aanleg van riolering in de Melkouwensteenweg. Deze werken starten op 6 mei.

De start van deze werken, en de volgende fases, werden toegelicht tijdens een infoavond. Die vond reeds plaats op dinsdag 9 april 2019 om 19 uur in de refter van gemeentelijke basisschool Heikant (Aarschotsebaan 60). Bewonersbrief Kardinaal Cardijnplein

De presentatie van deze infoavond kan je terugvinden bij het onderdeel communicatie.

VERKEERSMAATREGELEN

 • In de eerste fase wordt er gewerkt in de Melkouwensteenweg. Tijdens die werken is de Melkouwensteenweg vanaf het kruispunt met de N10/Aarschotsebaan tot aan het kruispunt met de Heistsebaan afgesloten. Deze werken duren tot aan de start van de bouwvakantie in juli (12 juli), zodat Heikermis daarna zonder problemen kan plaatsvinden. Het verkeer wordt omgeleid via de Smidstraat en de Heidestraat. Ook fietsers en voetgangers kunnen niet door. Zij kunnen via de Heistsebaan en de trage weg naast de school de Aarschotsebaan bereiken. Het Kardinaal Cardijnplein blijft bereikbaar via de Aarschotsebaan. De werken aan het plein zelf starten in de loop van het najaar.

           

 • Vanaf maandag 30 september tot en met vrijdag 18 oktober wordt ook het kruispunt Melkouwensteenweg/Aarschotsebaan onder handen genomen. Hierdoor zal het kruispunt tijdelijk enkelrichting worden richting Lier. Het verkeer komende van Lier wordt omgeleid via Steenbeek/Houwstraat.
  UPDATE: De werken aan de Aarschotse- en Melkouwensteenweg vorderen vlotter dan verwacht. De enkelrichting die op maandag 30 september ingevoerd werd, werd daarom op donderdag 3 oktober alweer opgeheven. Hierdoor is de rijbaan opnieuw bereikbaar voor verkeer uit alle richtingen. Het verkeer komende van Lier hoeft dus niet langer de omleiding via Steenbeek/Houwstraat te volgen, maar kan vanaf nu weer gebruikmaken van de N10.
 • Vanaf woensdag 6 november gaat de volgende fase van start. Vanaf dan zal het kruispunt met de Heistsebaan en Melkouwensteenweg opnieuw afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen, mits fiets aan de hand, steeds door.
  Verder geven we je graag nog de planning van de overige werken van deze fase mee:

  - Vanaf de week van 25 november wordt de onderlaag van het asfalt aangebracht.

  - Vanaf de week van 2 december wordt vervolgens de toplaag van het asfalt aangebracht.

  - Op vrijdag 20 december zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, deze fase van de werken afgelopen zijn. De Melkouwensteenweg en Heideroosstraat worden dan opnieuw opengesteld voor alle verkeer.

  - Vanaf dinsdag 7 januari starten de werken van de volgende fase, waardoor de eerder vermelde verkeersmaatregelen op het K. Cardijnplein opnieuw van toepassing zijn. Meer informatie rond deze werken wordt in latere communicatiemomenten meegedeeld.

COMMUNICATIE

Kalender

dinsdag 9 april 2019: infoavond voor buurtbewoners over de eerste fase van de werken (Presentatie: Infoavond buurtbewoners)
- woensdag 21 augustus 2019: bewonersbrief Heideroosstraat
- maandag 4 november 2019: Brief buurtbewoners

Impressie

Een impressie van hoe het nieuwe Kardinaal Cardijnplein er kan uitzien:

Contactpersoon

Dienst Openbare Werken: openbarewerken@berlaar.be of 03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis).