Heraanleg Kardinaal Cardijnplein - Heideroosstraat - Melkouwensteenweg

WAT?

Het gemeentebestuur gaat het Kardinaal Cardijnplein vernieuwen. Ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens die werken aangepakt. Het plein zelf wordt omgevormd naar een meer leefbaar plein. In de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg wordt de riolering mee aangepakt, waarna de rijbaan en voet- en fietspad heraangelegd worden.

WAAR?

Kardinaal Cardijnplein, Heideroosstraat en Melkouwensteenweg

WIE?

Opdrachtgevers: Gemeente Berlaar & Pidpa

Ontwerp: Alaers & partners

STAND VAN ZAKEN

De heraanleg zelf start in het voorjaar van 2019 en wordt zo georganiseerd dat Heikermis 2019 op het plein kan plaatsvinden.

Impressie

Een impressie van hoe het nieuwe Kardinaal Cardijnplein er kan uitzien:

Contactpersoon

Dienst Openbare Werken: openbarewerken@berlaar.be of 03 410 19 00 (algemeen nummer gemeentehuis).