halftijdse begeleider niveau DV (M/V) voor de buitenschoolse kinderopvang (met een vervangingsovereenkomst)

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de contractuele aanwerving van een begeleider kinderopvang


aanwervingsvereisten


diplomavereisten volgens MB van 23 mei 2014 - Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang


 diplomavereisten_buitenschoolse_kinderopvang 


geen ervaring vereist


 


functie-inhoud


dagelijks onthaal en opvang van de kinderen


aanbieden van gevarieerde spelactiviteiten aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar


 


aanbod


bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 927,34 euro (excl. haard- of standplaatsvergoeding)


maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (23 cent)


hospitalisatieverzekering


 


schriftelijke kandidaturen indienen:


bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2590 Berlaar


via e-mail naar personeel@berlaar.be of via persoonlijke afgifte (Markt 1)


bij te voegen: kopie van diploma of attest, curriculum vitae (bij voorkeur met foto) en een recent uittreksel uit het strafregister geschikt voor de kinderopvang (model 2 - max. 3 maanden oud)


ten laatste op 15 september 2017 - de datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend


 


Heb je interesse en wens je bijkomende inlichtingen?


Neem dan contact op met de personeelsdienst (personeel@berlaar.be of 03 410 19 00, vraag naar Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen).


  


 halftijds_begeleider_buitenschoolse_kinderopvang_met_een_vervangingsovereenkomst