halftijds administratief medewerker (burgerzaken) - tijdelijk

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de aanwerving van

administratief medewerker Cv (m/v)

dienst burgerzaken

halftijds (19u) contract van bepaalde duur

tot en met 31 december 2020

met kans op verlenging

 

AANWERVINGSVEREISTEN

 • Diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig

 

TAKEN

 • Administratieve ondersteuning van de dienst burgerzaken (uitreiken identiteitskaarten, rijbewijs, adreswijzigingen, loketwerk, …)

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 982,94 euro excl. haard- of standplaatstoelage
 • Relevante anciënniteit kan overgenomen worden
 • Maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (24 cent)

 

KANDIDATUREN INDIENEN

 • bij voorkeur via  e-mail: personeel@berlaar.be
 • kan ook per post t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar (let op: de brief moet tijdig aankomen)
 • te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto) en een recent (max 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • Ten laatste op 22 oktober 2020

 

SELECTIEPROCEDURE

 • De sollicitatiegesprekken zijn digitaal gepland op maandag 26 oktober 2020 via Microsoft Teams. Je krijgt hiervoor een uitnodiging.
 • Eventueel wordt er nog een bijkomende schriftelijke proef georganiseerd op vrijdag 23 oktober of maandag 26 oktober 2020

 

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN?

 • Neem dan contact op met de personeelsdienst (Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen) via e-mail: personeel@berlaar.be of tel 03 410 19 00 (algemeen nummer).