Aanvraagdossier voor compensatiesubsidies n.a.v. coronacrisis

Hoe ga je te werk?

Je staat op het punt om het aanvraagformulier voor compensatiesubsidies n.a.v. de coronacrisis in te vullen. Verzamel voor je begint de nodige informatie en financieel overzicht van alle opbrengstactiviteiten die in de periode maart 2020-augustus 2020 niet zijn kunnen doorgaan. 

1) We vragen de correcte identificatiegegevens  en de contactpersoon van je vereniging
2) Bij een feitelijke vereniging hebben we het rijksregisternummer van de voorzitter en de secretaris nodig, bij een vzw het ondernemingsnummer
3) De financiële info bevat de datum van de geplande activiteiten of het geplande evenement, een gedetailleerd overzicht van de geplande kosten en geraamde opbrengsten (gebruik dit sjabloon om je voorbereidingen op papier te maken)

Alleen aanvragen ingediend via het webformulier komen in aanmerking voor subsidies.

Erkenning of lidmaatschap adviesraad

Enkel erkende verenigingen of verenigingen aangesloten bij een adviesraad kunnen een aanvraag indienen.