Fietspaden en rioleringswerken Hemelshoek

WAT?

Het gemeentebestuur wil een fietspad aanleggen tussen de N10 en de Welvaartstraat. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op die route verbeterd.

Aquafin zal samen met deze werken ook een nieuwe verbindingsriolering realiseren onder de rijbaan van Hemelshoek, en die laten aansluiten in de Aarschotsebaan en de Welvaartstraat.

Omwille van de coronamaatregelen kan de afkoppelingsdeskundige Keriplan geen huisbezoeken afleggen voor afkoppelingsadvies.  Wanneer dit opnieuw mogelijk is, zal de afkoppelingsdeskundige zelf contact opnemen met de bewoners op het traject van de werken.  Voor dringende vragen kan je altijd terecht bij de dienst Openbare Werken.

WAAR?

Hemelshoek, tussen Aarschotsebaan en Welvaarstraat.

WANNEER?

Najaar 2020

WIE? 

Gemeente Berlaar, Arcadis, Aquafin en Pidpa 

COMMUNICATIE 

- infoavond donderdag 20 februari 2020 (presentatie) 

CONTACTGEGEVENS