Feiten en fabels over sluikstoken

Net als sluikstorten is sluikstoken in onze gemeente niet toegelaten. Dat betekent onder meer dat je jouw buurt niet mag vervuilen  met rook of geuren van welke bron dan ook, maar ook dat je bij het stoken in allesbranders, kachels en open haarden alleen onbehandeld hout en steenkool mag verbranden. Op eventuele inbreuken is het GAS-reglement van toepassing. We sommen voor jou enkele fabels en feiten over sluikstoken op.

Als ik mijn afval niet zelf verbrand, dan gebeurt het in de afvalverbrandingsoven. Dat is toch precies hetzelfde?


FOUT!
Het grootste gedeelte van het afval wordt gerecycleerd. Het restafval wordt wel verbrand, maar dit gebeurt in ovens die aan heel strenge normen voldoen. De verbrandingsgassen en de assen worden ‘gewassen’ om de schadelijke stoffen er uit weg te halen. Zo zal één enkel vuurtje in de tuin gemakkelijk 5000 keer de norm voor dioxines van een afvalverbrandingsoven overschrijden!

 

Ik verbrand enkel natuurlijk afval uit mijn tuin, dat kan toch geen kwaad!

 

FOUT! Tuinafval is meestal niet of onvoldoende gedroogd. Dat geeft een lage verbrandingstemperatuur en werkt de vorming van schadelijke stoffen (zoals dioxines en CO) in de hand. Dat zie je aan de grote rookontwikkeling bij zo’n soort vuren. Composteer je tuinafval dus best of breng het naar het containerpark.

 

Of iemand goed of fout stookt, kan je zien aan de rook die uit de schoorsteen komt.

 

JUIST! Dit is geen bijbel, maar zeker een bruikbare vuistregel. Als de rook wit of kleurloos is, dan wordt er goed gestookt. Als de rook donker is van kleur, dan loopt er iets fout. Er wordt nat hout of afval verbrand. Dat is schadelijk voor de gezondheid!

 

Het hout dat ik gebruik, komt van een schrijnwerker in de buurt. Hij hoeft zijn afval niet kwijt en ik heb gratis brandhout, daar kan toch niets op tegen zijn?

 

FOUT! Een schrijnwerker mag zijn afval niet weggeven aan particulieren, maar moet dat op een legale manier afvoeren. Bovendien gaat het vaak om behandeld hout zoals raamkozijnen of resten van groene latten. Verbranding zet de behandelingsproducten zoals oplosmiddelen of pesticiden vrij, wat de rook zelfs bijzonder giftig kan maken. Gebruik dus enkel zuiver en droog hout voor je houtkachel.

 

De buurman klaagt dat zijn kippen en eieren ongezond worden van het vuurtje in mijn tuin.

 

JUIST! Een groot deel van bv. de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door tuinvuurtjes. De assen en rook komen ook in de bodem terecht, waar wormen het opnemen of waar het aan gronddeeltjes blijft hangen. Scharrelende kippen krijgen zo dioxines binnen. Dioxines lossen goed op in vetten en komen daardoor gemakkelijk in de eieren terecht. Strooi dus je assen niet uit op de bodem!

 

In een allesbrander mag je alles verbranden.

 

FOUT! Allesbrander is een misleidende naam. Je mag in geen geval 'alles' hierin verbranden. De naam komt van het feit dat je de kachel zowel op brandstoffen als zuiver hout kan stoken. Zelfs oud papier verbranden is schadelijk door de drukinkten op het papier. Hoewel het toestel het misschien wel ‘kan’, wil dit zeker niet zeggen dat het ook ‘mag’. Je auto ‘kan’ immers ook 100 km/u rijden in de bebouwde kom, maar dat wil niet zeggen dat het verstandig is om dit te doen, laat staan dat het zou mogen.