Extra subsidies voor verenigingen (n.a.v. de Coronacrisis)

De plotse opkomst van de coronadreiging en de daarmee gepaard gaande strenge maatregelen hebben er voor gezorgd dat ook verenigingen hun werking zagen stilvallen.  Kasacties waardoor de verenigingen de nodige financiële middelen verwerven voor hun werking konden niet georganiseerd worden en de opgelegde protocollen n.a.v. de heropstart brachten extra kosten mee.

De gemeente Berlaar heeft daarom 3 extra subsidiemogelijkheden voorzien. 

Opgelet: enkel erkende verenigingen of verenigingen die lid zijn van een adviesraad, komen in aanmerking.  Meer info:

1. Ledensubsidie

Om de kosten n.a.v. de crisis die verenigingen niet konden voorzien te verlichten voorzien we een subsidie op basis van het aantal leden.

Reglement          Toelichting       

2. Compensatiesubsidie

Het verbod op de organisatie van evenementen en activiteiten in de eerste maanden van de coronacrisis en de strenge protocollen bij de heropstart van het verenigingsleven zorgden ervoor dat veel verenigingen hun kasacties niet hebben kunnen organiseren.  Om de verenigingen te ondersteunen kunnen zij een deel van de gemiste winsten compenseren.

Reglement          Toelichting 

3. Corona-projectsubsidie

Momenteel mag er niets georganiseerd worden.  Daarom werd deze subsidie opgeheven.

4. Compensatiesubsidie - periode 2

Omdat de crisis blijft voortduren wordt de compensatiesubsidie herhaald voor de periode september 2020 - februari 2021.
De aanvraag hiervoor kan vanaf begin maart 2021 tot en met 31 maart 2021.

Reglement          Toelichting