Ensure Neteland

Doel: Ontwikkeling van innovatieve methodieken die inspelen op de maatschappelijke uitdagingen van lokale sociale dienstverlening (effectiever en efficiënter maken van geleverde inspanningen)

 

Het project Ensure is voor de regio – voor wijk-werken – voor de doelgroep langdurig werklozen een unieke kans, omdat:

 1. Via dit project ca. € 290.000 Europese middelen naar de regio kunnen komen om te werken met langdurige werklozen (extra versterking project wijk-werken) en veel te leren van andere partners over de werking met andere kwetsbare doelgroepen en de ontwikkelde methodieken te transfereren naar onze regio. 
 2. Via het project krijgen we extra middelen om in te spelen op de pijnpunten die we merken binnen het project wijk-werken met name:  
  1. Toeleiding: bepalen waar de drempels voor toeleiding liggen, hoe we kunnen zorgen dat we de volledige doelgroep van wijkwerken kunne bereiken, … Vaststelling binnen wijkwerken is dat we de toeleiding niet als vanzelfsprekend mogen zien
  2. Aantal gewerkte uren door wijkwerkers: momenteel ligt het aantal gemiddelde uren gewerkt door wijkwerkers zeer sterk onder de 60 uren die men mag doen (gemiddelde varieert in loop van het jaar tussen 11.2 en 25.5u/maand). Dit is een nadeel als men denkt aan doorstroom naar arbeidsmarkt. Binnen het project 'Ensure' zouden we de drempels kunnen bepalen en ondersteunen bij deze weg te werken. 
  3. Generieke competenties: momenteel wordt van de doelgroep verwacht dat men bij het uitvoeren van de activiteiten zelfstandig aan de generieke competenties werkt. Dit is voor de doelgroep niet evident. Het project 'Ensure' geeft ons de mogelijkheid om een methodiek voor begeleiding/coaching uit te werken en uit te testen (bv. extra groepsopleidingen, 1-op-1 coaching, peer-to-peer coaching, .. of een mix van diverse mogelijkheden en bepalen wanneer wat best in het traject van een wijk-werker.) 
  4. Doorstroom: de doorstroom van wijk-werken naar de arbeidsmarkt is het eigenlijke doel van wijk-werken. Momenteel merken we echter dat dit vooral gezien wordt als oriënterings- of als landingsbaan. De doorstroom naar de arbeidsmarkt is dus zeker een punt waarop binnen wijk-werken meer aandacht besteed zou moeten worden. De middelen van 'Ensure' zouden ons de mogelijkheid geven om hier meer tijd in te steken, dit o.a. door nauwere samenwerking met bestaande organisaties op te zetten (cfr. Jobatelier, sociale werkplaatsen, ...). Het project geeft ons net de mogelijkheid om een nauwere samenwerking met deze organisaties op te zetten. Door het project komt hier ruimte voor vrij die in de reguliere werking van wijk-werken niet aanwezig is. 
 3. De kennis en ervaringen die we in de regio binnen wijk-werken opdoen zijn transfereerbaar naar andere doelgroepen. In het project zal hier ook aandacht aan besteed worden door bv. focusgroepen met diverse actoren (VDAB, sociaal huis, ..). De kennis bij andere Europese partners opgedaan met andere of gelijkaardige methodieken, brengen we ook naar de regio of zorgen we dat men vanuit de regio deze ter plaatse kan leren kennen (cfr. plaatsbezoeken bij de andere Europese partners door schepenen/ambtenaren).

 

 

Beslissingen: