Een evenement organiseren

Een evenement organiseren in Berlaar? Vraag dan tijdig toelating! Vele verenigingen en particulieren doen Berlaar regelmatig bruisen. De organisatie van een festival, een fuif of een ander evenement vraagt echter heel wat voorbereiding. Als je in onze gemeente iets wil organiseren, neem je best vooraf even contact op met de dienst Evenementen. Je moet je evenement namelijk ruim op tijd aanvragen.

Wanneer je in Berlaar een evenement wil organiseren, ben je verplicht dit door te geven aan het gemeentebestuur. Evenementen moeten minstens tien weken voor de start aangevraagd worden. Dat kan alleen digitaal door het ingevulde document te bezorgen aan evenementen@berlaar.be.

Vragen? Neem dan contact op met de dienst Evenementen, zij ondersteunen je bij je aanvraag.

Aanvraagformulier evenementen

Een fuif organiseren?

Als je in Berlaar een fuif wil organiseren, ben je verplicht dit vooraf te melden aan het gemeentebestuur. Je doet die aanvraag minstens tien weken voor het evenement.

Fuifcharter

Speciaal voor Berlaarse verenigingen die jaarlijks enkele fuiven organiseren om hun werking te ondersteunen, stelde het gemeentebestuur een fuifcharter op. Met dat charter willen het gemeentebestuur en de politie niet alleen een aantal concrete afspraken maken voor verenigingen die fuiven organiseren, maar hen ook de nodige ondersteuning aanbieden en enkele extra toelatingen geven. Het charter werkt zo in twee richtingen. Wel belangrijk: het charter geldt uitsluitend voor de verenigingen die het ondertekenden.

Fuifcharter gemeente Berlaar

Geluidsnormen

Vanaf 1 januari 2013 gelden er in Vlaanderen enkele specifieke geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Wie een fuif organiseert, neemt daarom best vooraf even een kijkje op www.lne.be en www.helpzenietnaardetuut.be.

Sabam en Billijke Vergoeding

Bij de organisatie van een activiteit waarbij opgenomen muziek wordt afgespeeld, moet je allereerst Sabam aanvragen. Daarnaast moet je ook steeds de Billijke Vergoeding aangeven. Voor tijdelijke activiteiten werd hiervoor de website www.ikgebruikmuziek.be boven de doopvont gehouden.

 

Gratis vrijwilligersverzekering via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers, die de voormalige verzekering aangeboden door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk vervangt. Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven.  De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Voortaan kunnen vrijwilligersorganisaties bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om een erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.

Meer weten: www.gratisvrijwilligersverzekering.be

 

Afvalarme evenementen

Met een politiereglement over afvalarme evenementen wil de gemeente Berlaar verenigingen aanzetten om evenementen steeds afvalarmer te organiseren. Enkele belangrijke richtlijnen van het reglement zijn:

- Het gebruik van herbruikbare materialen voor eten en drinken is verplicht. Uitzonderingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden.

- Promotiemateriaal of gadgets verspreiden is verboden. Bepaalde uitzonderingen zijn echter mogelijk.

- De organisator en de standhouders van een evenement en de exploitant van een inrichting waar evenementen doorgaan zijn verantwoordelijk voor het correct inzamelen en verwijderen van het afval.

- In bepaalde gevallen moet de organisator een afvalplan (= een ingevuld formulier) indienen bij het gemeentebestuur.

Om je te helpen bij de afvalarme organisatie van je evenement kan je bij het gemeentebestuur ook herbruikbare bekers ontlenen en een grote container aanvragen.

 

Nuttige documenten en info

Gemeentelijk politiereglement

- EventOnline, dé gids voor alles wat je nodig hebt om van je evenement een succes te maken

- Reglement tijdelijke bewegwijzering

 

Zie ook