Detailhandelbeleidsplan

De gemeente Berlaar heeft aan de provincie Antwerpen / POM gevraagd om een begeleidingstraject  COOP-DH te doorlopen dat adviezen formuleert gericht op een kernversterkend beleid.De gemeenteraad keurde op 6 juni 2017 het hieruitvolgend "Strategisch Commercieel Plan" goed. Dit is een detailhandelbeleidsplan dat werd opgemaakt in samenwerking met de detailhandelscoach van de Provincie Antwerpen. U kan het detailhandelbeleidsplan raadplegen via deze link:    2017_strategisch_commercieel_plan_berlaar_definitief.pdf