Corona-Ledensubsidie - Toelichting

Doel van de subsidie

Een steuntje in de rug om de eerste extra kosten nav de Coronamaatregelen op te vangen. Omdat deze kosten voor iedereen anders kunnen zijn is deze subsidie op basis van het aantal leden. 

Inhoud:

  • Per lid ontvang je max. 5 euro
  • De steunende leden kunnen niet ingebracht worden
  • Bij ontoereikend krediet zullen de subsidies procentueel verminderd worden

Hoe aanvragen?

  • Voor 8 november 2020 via het digitale formulier
  • In het aanvraagformulier geef je op hoeveel leden je verenigingen heeft
  • Je voegt er ook een ledenlijst bij
  • Deze ledenlijst bevat naam en woonplaats van elk lid

We gebruiken deze gegevens enkel voor de verwerking van de subsidies, nl. het controleren van de juistheid van de ledenlijst.  In onze privacyverklaring (punt 4) kan je onze manier van werken nalezen.