Corona-Compensatiesubsidie - Toelichting

Doel van de subsidie

Verenigingen organiseren evenementen en activiteiten om hun werking te kunnen uitvoeren.  Omdat deze evenementen wegvielen kunnen verenigingen in de problemen komen.  Om het voortbestaan van de verenigingen te garanderen voorzien we een bijdrage ter waarde van een deel van de voorziene winsten

Inhoud

  • Deze subsidie gaat over de geplande opbrengstactiviteiten in de periode maart 2020 tot en met augustus 2020
  • Per activiteit dien je een financieel overzicht op te geven.  Dat overzicht bevat van elke opbrengstactiviteit de geplande kosten en de geraamde opbrengsten.
  • Het voorziene subsidiebedrag wordt procentueel verdeeld op basis van de aanvragen.

Hoe aanvragen

  • Voor 1 december via het digitale formulier
  • de aanvraag bevat de gegevens van de vereniging en een financieel overzicht van alle opbrengstactiviteiten die in de periode maart 2020 - augustus 2020 niet zijn kunnen doorgaan.
  • In het aanvraagformulier vermeld je per geplande activiteit, een gedetailleerd overzicht van de geplande kosten en geraamde opbrengsten.