Corona-Compensatiesubsidie periode 2 - Toelichting

Doel van de subsidie

Verenigingen organiseren evenementen en activiteiten om hun werking te kunnen uitvoeren.  Omdat deze evenementen wegvielen kunnen verenigingen in de problemen komen.  Om het voortbestaan van de verenigingen te garanderen voorzien we een bijdrage ter waarde van een deel van de voorziene winsten

Inhoud

  • Deze subsidie gaat over de geplande opbrengstactiviteiten in de periode september 2020 tot en met februari 2021
  • Per activiteit dien je een financieel overzicht op te geven.  Dat overzicht bevat van elke opbrengstactiviteit de geplande kosten en de geraamde opbrengsten.
  • Het voorziene subsidiebedrag wordt procentueel verdeeld op basis van de aanvragen.

Hoe aanvragen

  • je kan de subsidie nu nog niet aanvragen