Belasting-reglementen

Een gemeentebelasting is een heffing die door de gemeente wordt opgelegd aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

Overzicht:

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting het plaatsen van kermisinrichtingen op privéterreinen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting op de ontgravingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting op het begraven van het stoffelijk overschot of de as van personen vreemd aan de gemeente en op de asverstrooiing of bijzetting van personen vreemd aan de gemeente aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting op innemingen van de openbare weg n.a.v. het uitvoeren van werken aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting op standplaatsen langs de openbare weg op privédomein aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belasting op vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2 aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden aanslagjaren 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018 en 2019

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

- Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2018 en 2019

- Reglement inzake de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen

- Belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen  aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Reglement van leegstandsregister en leegstandsbelasting voor de aanslagjaren 2017-2019

Belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2018 en 2019

- Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Reglement voor registratie en belasting verwaarloosde woningen en gebouwen

Reglement voor registratie en belasting leegstaande woningen en gebouwen

- Gemeentebelasting op de meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen