Belasting op vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2:

Belasting op vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2 aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)