Belasting op innemingen van de openbare weg n.a.v. het uitvoeren van werken

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot innemingen van de openbare weg n.a.v. het uitvoeren van werken:

Belasting op innemingen van de openbare weg n.a.v. het uitvoeren van werken aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)