Belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen:

Belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)