Belasting op het begraven van het stoffelijk overschot of de as van personen vreemd aan de gemeente en op de asverstrooiing of bijzetting van personen vreemd aan de gemeente

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot het begraven van het stoffelijk overschot of de as van personen vreemd aan de gemeente en op de asverstrooiing of bijzetting van personen vreemd aan de gemeente:

Belasting op het begraven van het stoffelijk overschot of de as van personen vreemd aan de gemeente en op de asverstrooiing of bijzetting van personen vreemd aan de gemeente aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)