Belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen:

Belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen  aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)