Bekendmaking omgevingsvergunningen

Bekendmaking omgevingsvergunning OMG / SH / 0077

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat een omgevingsvergunning werd afgeleverd door de deputatie van het provinciebestuur in zitting van 28 oktober 2021 aan Cores Development NV, gevestigd te Mechelsesteenweg 176 in 2018 Antwerpen voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen. Het betreft het bouwen van 38 appartementen en 2 kantoorruimtes in 3 volumes, het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage met 51 parkings, het verwijderen van een bestaande hs-cabine en de terreinaanleg met de aanleg van nutsleidingen op percelen gelegen te Berlaar, Markt 43, 46, 47, kadastrale gegevens afdeling 1 sectie B nrs. 76 R, 94 G, 91 H, 94 K, 94 L, 94 M.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1 te 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / SH / 0077 en kan na afspraak (via omgeving@berlaar.be of 03 410 19 00) worden ingekeken.

OMV_2018110985

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMG / SH / 0480

GROBAR BVBA, gevestigd te Alflaar 14, 2590 Berlaar heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Het gaat over het wijzigen van een vergund serrebedrijf door het afbreken van een loods rond een wkk-installatie en het optrekken van een nieuwe loods rond 2 wkk-installaties, de sloop van een stookolietank en een CO2-tank en de sloop van een elektriciteitscabine. De aanvraag heeft als adres, Alflaar 14 te 2590 Berlaar kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs. 426L, 426G, 426H, 432D, 433E, 434D, 436E, 440D, 441B en 444D.

De deputatie heeft op 19 augustus 2021 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving van het gemeentehuis, Markt 2 te 2590 Berlaar.

OMV_2021055196

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMG / E / 0457

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat een omgevingsvergunning werd afgeleverd door het schepencollege in zitting van 19 augustus 2021 aan Steenhouwerij E. Verscuren BVBA gevestigd te Heistsebaan 15, 2590 Berlaar. Het voorwerp van de vergunning betreft een steenhouwerij op het perceel gelegen te Berlaar, Heistsebaan 15, kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs. 884T13, 884R13, 884M11, 884Z13, 884P13 en 884A14.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1 te 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/E/0457 en kan na afspraak (via omgeving@berlaar.be of 03 410 19 00) worden ingekeken.

OMV_2020163844

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020071727

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 4 augustus 2020 een vergunning werd afgeleverd voor de aanvraag ingediend door Villa Vip VZW inzake stedenbouwkundige handelingen: het opsplitsen van een woning in twee woongelgenheden, in functie van het creëren van één woongelegenheid voor 10 personen met een beperking en één woongelegenheid voor een zorgkoppel op een terrein gelegen te Pastorijstraat 9 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 830G.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03/ 410.19.00) met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0324.

OMV_2020071727

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020110042

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 6 oktober 2020 een vergunning werd afgeleverd voor de aanvraag ingediend door Jef en Katrijn Van den Branden - Janssens inzake stedenbouwkundige handelingen: het uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bebouwing en het aanleggen van een zwembad op een terrein gelegen te Schoolstraat 29 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 248N3.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03/ 410.19.00) met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0345.

OMV_2020110042

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020100669

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 2 september 2020 een vergunning werd afgeleverd voor de aanvraag ingediend door gemeente Berlaar inzake stedenbouwkundige handelingen: het wijzigen van het bodemreliëf door het uitgraven en aanleggen van 3 amfibieënpoelen op een terrein gelegen te Ebroek, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 805A.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03/ 410.19.00) met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0341.

OMV_2020100669

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020104730

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 15 oktober 2020 een vergunning werd afgeleverd voor de aanvraag ingediend door gemeente Berlaar inzake vegetatiewijziging: omvorming van een soortenarm grasland tot een bos met bosrand gelegen te Ebroek, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 805A.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03/ 410.19.00) met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0344.

OMV_2020104730

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020087420

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 30 juli akte werd genomen van de aanvraag van de melding ingediend door J.B. CONSTRUCT BETONBOUW voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200701-0092 zijnde exploitatie van een tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken (constructie mestkelder), gelegen te Netekant 8 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 63A, 64C, 68F en 69C.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be - 03/ 410.19.00) met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0326.

OMV_2020087420

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020062760

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 2 juli akte werd genomen van de aanvraag van de melding ingediend door Marc Kerckhofs is voor het wijzigen van een meergezinswoning naar een ééngezinswoning op het perceel gelegen te Liersesteenweg 40 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 176P2 en 176B3.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0304.

OMV_2020062760

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020017162

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 2 juli akte werd genomen van de aanvraag van de melding ingediend door Geert Maris voor het samenvoegen van twee ééngezinswoningen tot 1 ééngezinswoning op het perceel gelegen te Leemputten 62 en 64 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nrs. 858F en 858G.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0303.

OMV_2020017162

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020062623

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 2 juli akte werd genomen van de aanvraag van de melding ingediend door Fahmi Maghi voor het uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning op het perceel gelegen te Doelstraat 28 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 138L2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0302.

OMV_2020062623

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020063626

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 2 juli akte werd genomen van de aanvraag van de melding ingediend door Tania Hellemans namens G&G BVBA voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200515-0048 zijnde exploitatie van een aannemingsbedrijf met hoofdactiviteit afbraak- en grondwerken, gelegen te Schaarbroek 12 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 496.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0316.

OMV_2020063626

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019114906

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat in de zitting van 2 juli geen akte werd genomen van de aanvraag van de melding ingediend door de heer Johan Van der Sande voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190913-0084 zijnde bovengrondse propaangastank 1600 l, gelegen te Smidstraat 306 en 308 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 549P.
De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0315.

OMV_2019114906

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020058088

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 14 mei van de melding ingediend door Suzanna Van Aeken voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het terrein gelegen in Hemelshoek 299A in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 724Y.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0299.

OMV_2020058088

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020039238

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 30 april van de melding ingediend door gemeente Berlaar voor het vellen van bomen op het terrein gelegen in Pastorijstraat 9 (Berlaarhof) in Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 830A.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0280.

OMV_2020039238

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020037207

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 20 april van de melding ingediend door Flip Verlinden voor het regulariseren van het wijzigen van een evenementen- en feestzaal van ca. 175 m² naar een sportzaal zonder structurele ingrepen op het terrein gelegen op Markt 68 en 68A in Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 128C.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0274.

OMV_2020037207

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020045754

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege van de melding ingediend door Elisabeth Leys voor het aanbouwen van een berging/hobbykamer aan een vrijstaande woning op het terrein gelegen op Legrellestraat 79 in Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 208K.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ M/0284.

OMV_2020045754

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020037709

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 april van de melding ingediend door Glen en Elke Dockx voor het oprichten van een ééngezinswoning in vrijstaande bebouwing met aanpalende carport op het perceel gelegen nabij Nachtegaalstraat in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 1101A2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0271.

OMV_2020037709

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020032791

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 april van de melding ingediend door Rudi Betholet voor de afbraak van een afdak en het herplaatsen van een veranda op het perceel gelegen in Doelstraat 81 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 195D.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0271.

OMV_2020034309

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020032791

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 april van de melding ingediend door SIGN & DISPLAY NV voor het plaatsen van lichtreclameborden tegen de voorgevel op het perceel gelegen in Dorpsstraat 48 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 241A2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0271.

OMV_2020032791

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020014926

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 april van de melding ingediend door Evi Walrand voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning in gesloten bebouwing, op het perceel gelegen in Schoolstraat 55 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 251D.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ SH/0257.

OMV_2020014926

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020043937

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 april van de melding ingediend door de heer Thomas De Reyck voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200402-0058 zijnde een tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken (nieuwbouwwoning), gelegen te Nachtegaalstraat 25 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 1101X2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 - 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0283.

OMV_2020043937

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020045690

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 april van de melding ingediend door de heer Koen Van den Bossche voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200407-0029 zijnde bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken (zwembad), gelegen te Vredestraat 11 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 436G2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0285.

OMV_2020045690

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020046240

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 april van de melding ingediend door BOUWPARTNERS BVBA voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190204-0059 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken, gelegen te Walter Luytenplein 1 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nrs. 75Y2, 131P3, 131X2 en 131Y2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/ E/0286.

OMV_2020046240

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020033019

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 02 april akte van de melding ingediend door mevrouw Denise Reijnaers voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200310-0071 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken (realisatie van een bijgebouw), gelegen te Legrellestraat 124 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 23E.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0281.

OMV_2020033019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020040400

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 02 april akte van de melding ingediend door de heer Bart Cierkens voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200325-0104 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken, gelegen te Bossen 14 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 437D.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0279.

OMV_2020040400

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020034835

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 26 maart 2020 akte van de melding ingediend door Houwelyckx Wegenbouw NV voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200313-0018 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. plaatsing rioolbuizen, gelegen te Markt /Ballaarweg zn te 2590 Berlaar.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0272.

OMV_2020034835

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020030424

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 12 maart 2020 van de melding ingediend door de heer Wouter Janssens namens Segers Dirk voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200305-0035 zijnde bronbemaling i.k.v. herstellingswerken vijver, gelegen te Lavendelstraat 6 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 403D.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in 2590 Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0269/.

OMV_2020030424

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020014791

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege van de melding ingediend door VELOKE BV, met als adres Capuynestraat 23 in 2288 Grobbendonk, voor het plaatsen van reclameborden en banner aan de voorgevel in Marklt 84 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 28L.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG /SH/0256.

OMV_2020014791

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019151302

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege van de melding ingediend door Sam en Lise Vandenbergh - Van Dessel, met als adres Zemstsesteenweg 86 in 1981 Zemst, voor het bouwen van een ééngezinswoning in Heidestraat 2 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 672Y3.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG /SH/0250.

OMV_2019151302

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019154575

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege van de melding ingediend door CARREFOUR BELGIUM NV, gevestigd in Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, voor het vervangen en (her)plaatsen van lichtreclameborden in Legrellestraat 40 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 169S.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG /SH/0249.

OMV_2019154575

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020000751

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege van de melding ingediend door Vasile Bisca, gevestigd in Liersesteenweg 250 in 2590 Berlaar, voor het afbreken en het wederopbouwen van een vrijstaande garage-bergruimte in Liersesteenweg 250 in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 77R2 en 77B3.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG /SH/0245.

OMV_20200000751

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019146649

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege van de melding ingediend door Louis Mols Algemene Aannemingen NV, gevestigd in Hoge Mauw 580 in 2370 Arendonk, voor het oprichten van 8 gekoppelde ééngezinswoningen met garage nabij Sollevelden in 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 284B.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG /SH/0244.

OMV_2019146649

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019158803

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege van de melding ingediend door 4-US BVBA, gevestigd in Bergstraat 105/2 in 2220 Heist-op-den-Berg, voor het afbreken van een vrijstaande ééngezinswoning, een magazijn, twee garages en bijhorende verhardingen in Itegembaan 116 en 118 in Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 816B2, 816T en 816A2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG /SH/0242.

OMV_2019158803

--------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020021036

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 16 januari 2020 van de melding ingediend door PROJECT CLG BVBA voor het verbouwen en uitbreiden van een winkel en naaiatelier op het gelijkvloers in een gesloten bebouwing, gelegen te Dorpsstraat 35 in Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 129X2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG /SH/0236.

OMV_2019138263

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020021036

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 27 februari 2020 van de melding ingediend door CENTRUM CONSTRUCT BVBA voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200216-0021 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken, gelegen te Stationsstraat 183 en 185 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nrs. 163S4 en 163X3.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0265.

OMV_2020021036

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2020019132

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 27 februari 2020 van de melding ingediend door de heer Steven Cappuyns voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200212-0062 zijnde bovengrondse propaangastank 1600l, gelegen te Ezenhoek 51, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 221A

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 2 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0260.

OMV_2020019132

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven