Bekendmaking omgevingsvergunningen

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019008466

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 7 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Aerts Willem.

Voor het vellen van één hoogstammige naaldboom gelegen te Berlaar, Itegembaan 63 en 65 met als kadastrale gegevens afdeling 1 sectie B nr. 254 A2 en 254Z. De vergunning ligt ter inzage bij de dienst omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / SH / 0111.

OMV_2019008466

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019006423

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 7 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Geens Luc.

Voor het kappen van één hoogstammige boom gelegen te Berlaar, Broekweg 4 met als kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr. 260C. De vergunning ligt ter inzage bij de dienst omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / SH/0109.

 OMV_2019006423

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019014526

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 7 maart 2019 akte genomen van de melding ingediend door Van Hemelrijck Peter.

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190204-0059, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor bouwkundige werken te Berlaar, Walter Luytenplein 1 met als kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nrs. 75A2 en 75Y2. De vergunning ligt ter inzage bij de dienst omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0121.

OMV_2019014526

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2018138240

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 15 februari 2019 een vergunning afgegeven voor de aanvraag voor het herbouwen van een vrijstaande woning, met werkhuis en een stal voor hobbylandbouw in Alflaar 40.

OMV_2018138240

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2018145323

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 21 februari 2019 een vergunning afgegeven voor de aanvraag voor het bouwen van een éénsgezinswoning in Stationsstraat 53.

OMV_2018145323

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2018137715

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 21 februari 2019 een vergunning afgegeven voor de aanvraag voor het bijstellen van een verkaveling in Bastijnstraat 51.

OMV_2018137715

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2018110985

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 28 februari 2019 een vergunning geweigerd voor de aanvraag voor het bouwen van 42 appartementen in 3 volumes, het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage, het verwijderen van een bestaande hs-cabine en de terreinaanleg met de aanleg van nutsleidingen.

OMV_2018110985

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019015912

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 28  februari 2019 van de melding ingediend door Nils De Winne namens Houwelyckx Wegenbouw NV voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190206-0028, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor rioleringswerken gelegen Broekweg 2, 3, 4 en 6,  kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nrs. 259C, 260C, 261K, 261H en 358E.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar  (Omgeving@berlaar.be  - 03 410 19 00)  met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E /115.

OMV_2019015912

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019009733

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat een omgevingsvergunning werd AFGELEVERD door het schepencollege in zitting van 21 februari 2019 aan Greet Inniger inzake vellen van 2 hoogstammige bomen. gelegen Dokter Van Hoofstraat 17 kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 268 B2.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar  (Omgeving@berlaar.be  - 03 410 19 00)  met als gemeentelijk dossiernummer OMG / SH / 113.

OMV_2019009733

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15 Alleen op afspraak
Alles weergeven