Bekendmaking omgevingsvergunningen

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2018126438

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 10 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan DHULST' NV (Antwerpsesteenweg 65, 2500 Lier).

Voor het uitvoeren van een tijdelijke bemaling die technisch noodzakelijk is voor het realiseren van een nieuwbouwproject (verzekeringskantoor) waarvoor een stedenbouwkundige vergunning sva/6743 is verleend op het perceel gelegen te Berlaar, Misstraat 112 kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr. 451V3.

Milieuvergunningsplichtige rubriek: 53.2.2°b)2°

Het volledig dossier ligt ter inzage op de technische dienst van het gemeentehuis, Markt 2 in Berlaar.

OMV_2018126438

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven