Bekendmaking omgevingsvergunningen

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2018110985

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat een omgevingsvergunning werd AFGELEVERD door de deputatie van het provinciebestuur in zitting van 19 december 2019 aan Cores Development NV, gevestigd Mechelsesteenweg 176, 2018 Antwerpen. De vergunning omvat het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen zoals vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO, meer concreet: het bouwen van 38 appartementen en 2 kantoorruimtes in 3 volumes, het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage met 51 parkings, het verwijderen van een bestaande hs-cabine en de terreinaanleg met de aanleg van nutsleidingen, volgens de tijdens de beroepsprocedure gewijzigde plannen, op percelen gelegen te Berlaar Markt 43, 46 en 47.

Het volledig dossier ligt ter inzage op de technische dienst van het gemeentehuis, Markt 2 in Berlaar met als dossiernummer OMG/SH/0077.

OMG/SH/0077

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019102461

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat een omgevingsvergunning werd AFGELEVERD door de deputatie van het provinciebestuur in zitting van 19 december 2019 aan BVBA Grobar, gevestigd te Alflaar 14, 2590 Berlaar. Voor een glastuinbouwbedrijf, te veranderen door toevoeging met percelen 1-C-440D, 1-C-441B, 1-C-433E, 1-C-426G, 1-C-426L en 1-C-426H, uitbreiding en wijziging op een terrein gelegen Alflaar 14, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C nrs. 426L, 426G, 426H, 432D, 433E, 436E, 440D en 441B.

Het volledig dossier ligt ter inzage op de technische dienst van het gemeentehuis, Markt 2 in Berlaar met als dossiernummer OMG/E/0213.

OMG/E/0213

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019159361

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 akte genomen van de melding ingediend door Ludovicus Van Dessel.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20191218-0026, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor bouwkundige werken gelegen Heidestraat 17, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 691P.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/E/0241.

OMG/E/0241

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019141107

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 akte genomen van de melding ingediend door Nicolas Léonard.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20191130-0017, zijnde het plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 2750 l, gelegen Steenbeek 44A, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 1080F.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/E/0234.

OMG/E/0234

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019152143

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 akte genomen van de melding ingediend door Patrik Ceulemans.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20191204-0087, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor bouwkundige werken gelegen Tulpenstraat 17, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 179G.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/E/0231.

OMG/E/0231

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019152055

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 akte genomen van de melding ingediend door Patrik Ceulemans.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20191204-0067, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor bouwkundige werken gelegen Tulpenstraat 17, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 179G.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/E/0230.

OMG/E/0230

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019151192

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jan Hermans.

De aanvraag heeft betrekking op het kappen van 12 populieren aan Netekant, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 63A en 69C.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/SH/0227.

OMG/SH/0227

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019134181

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Tom Leys.

De aanvraag heeft betrekking op het vellen van 20 eiken aan Itegembaan, met uitzondering van twee wegkwijnende bomen (boom 5 & 6), kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 568E.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/SH/0220.

OMG/SH/0220

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019127595

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jozef Hermans.

De aanvraag heeft betrekking op het vellen en heraanplanten van 90 populieren aan Netekant 10, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 54, 55D, 56A, 57, 58, 59, 60A, 61 en 62A.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/SH/0217.

OMG/SH/0217

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019127598

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 27 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Lucas Busschots.

De aanvraag heeft betrekking op het vellen en heraanplanten van 190 bomen aan Netekant, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 69/2 F, 72, 74, 77B2, 78A, 80L, 84A, 85A, 88A, 95 en 96T.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG/SH/0216.

OMG/SH/0216

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019029935

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 28 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Ingenieurs- en landmetersbureau ALAERS EN CLAES BVBA en Louis Mols, Algemene Aannemingen NV.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen nabij Sollevelden en omvat de aanvraag voor het aansluiten van een nieuwe verkaveling op een bestaande verkaveling met weg- en rioleringswerken en met drie kavels voor woningbouw, waaronder twee in gesloten en één in vrijstaande bebouwing gelegen in Berlaar, op een terrein gelegen nabij Sollevelden met als kadastrale gegevens afdeling 1 sectie B nr. 302N2.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / V / 0005.

OMG/V/0005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019107454

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 28 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Verzekeringskantoor Van Dessel NV, gelegen in 2590 Berlaar – Misstraat 112.

De aanvraag omvat het wijzigen van enkele gevelzichten en interne niet-dragende constructies, het herpositioneren van de regenwaterputten, septische putten, leidingen en infiltratiebuizen i.p.v. een wadi (regularisatie), het plaatsen van een luifel en een reclamezuil, het heraanleggen van 2 bestaande en voorzien van 2 nieuwe parkeerplaatsen gelegen in Berlaar, Misstraat 112, 114, 116 en 122 met als kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nrs. 451V3 en 451D4.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / SH / 0196.

OMG/SH/0196

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019112217

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 28 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Gerry Dumortier voor KLJ, wonende te 2590 – Berlaar, Smidstraat 346A.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft het oprichten van een jeugdlokaal gelegen in 2590 - Berlaar, Fertlarelei 20 met als kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr. 173V.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / SH / 0199.

OMG/SH/0199

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking omgevingsvergunning OMV_2019106741

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de collegezitting van 28 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd aan Bart Engels, wonende te 2590 – Berlaar, F.J. Houbenstraat 20.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft het oprichten van een tuinhuis gelegen in 2590 - Berlaar, F.J. Houbenstraat 20 met als kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nr. 136F5.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Markt 1 in Berlaar met als gemeentelijk dossiernummer OMG / SH / 0203.

OMG/SH/0203

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15 Alleen op afspraak
Alles weergeven