Applausactie

Om het fietsverkeer in onze gemeente in de kijker te plaatsen en mensen die met de fiets naar het werk of de school rijden aan te moedigen, organiseert de Fietsersbond elk jaar een applausactie.

Ook in Berlaar steekt de welzijnsraad fietsers graag een hart onder de riem.