Andere gemeentelijke samenwerking

Naast de vier specifieke samenwerkingsvormen is de gemeente ook nog lid van tal van verenigingen. In dat geval gaat het om huisvestingsmaatschappijen, financierings- en verzekeringsinstellingen, provinciale organisaties en andere overlegvorming/organisaties.

Achtkant

Achtkant is een feitelijke samenwerking tussen de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Heist-op-den-Berg, Herenthou

Bekkenbestuur Netebekken

Het bekkenbestuur coördineert het waterbeleid op niveau van het bekken.

vzw De Kringwinkel Zuiderkempen

De gemeente neemt deel aan de algemene vergadering van vzw De Kringwinkel Zuiderkempen.

De Lijn NV

De Lijn verzekert het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen.

vzw ERSV Provincie Antwerpen

ERSV staat voor Erkend Regionaal Samenwerkingsverband. 

Ethias NV

Gemeente Berlaar neemt deel aan de algemene vergadering van Ethias NV.

Vertegenwoordiging:

Gemeentelijke holding NV

Het gemeentebestuur is deelnemer aan de gemeentelijke holding NV.

 

KLEMO cvba

KLEMO is de afkorting van Kleine Landeigendom in Mechelen en Omstreken.

LAC

LAC is de afkorting van de Lokale AdviesCommissie.

 

Vertegenwoordiging:

vzw Milieu en Werk

De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de vzw Milieu en Werk.

CBE Open School

De sector Basiseducatie bestaat uit 13 pluralistische Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel

OVSG

OVSG is de afkorting van Onderwijsvereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Deeltijds Kunstonderwijs Regio Lier - Interlokale Vereniging

De muziekschool van Berlaar werd was voorheen een afdeling van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans van

Poolstok cvba

Gemeente Berlaar is vennoot in Poolstok cvba, het Vlaamse Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel.

RLRL vzw

RLRL is de afkorting van Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel vzw.

SVK Onderdak vzw

De afkorting SVK staat voor Sociaal Verhuurkantoor.

VVOG

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met het statuut van een vereni

VVSG

VVSG vzw is de afkorting van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Zefier cvba

Zefier CVBA is de coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsvereni

Zorgraad Pallieterland - eerstelijnszorg

De eerstelijnszones zijn in het leven geroepen om zorg- en hulpverleners te ondersteunen.