Algemene reglementen

Overzicht:

 

- Reglement inzake het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen (16 december 2020, GR 15 december 2020

Reglement_camerabeleid (24 mei 2024, GR 21 mei 2024)

Coronasubsidiereglementen voor Berlaarse verenigingen (worden gepubliceerd uiterlijk donderdagvoormiddag):

- Richtlijnen omtrent afhaal en huis-aan-huisbedeling door niet-professionelen (1 december 2020, BURG 30 november 2020)

- Ledensubsidie (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020)

 

- Compensatiesubsidie - periode 2 (19 november 2020, GR 17 november 2020)

- Compensatiesubsidie (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020)

 

- Projectsubsidie opheffing vanaf 17 november 2020 (19 november 2020, GR 17 november 2020)

- Projectsubsidie (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020)

- Subsidiereglement jeugdwerk (22 april 2022, GR 19_april_2022)

- Subsidiereglement voor sportverenigingen en sportorganisaties (22 april 2022, GR 19 april 2022)

- Subsidiereglement voor Socio-culturele en seniorenverengingen (22 april 2022, GR 19 april 2022)

 

Participatie van de burger:

- Gemeentelijke participatiereglement (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

* verzoekschrift

* voorstel van burger

Klachtenreglement (30 september 2015, GR 15 september 2015)

Statuten adviesraden

- Jeugdraad (26 april 2019, GR 23 april 2019) + statuten

- Seniorenraad (26 april 2019, GR 23 april 2019) + statuten

- Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (26 april 2019, GR 23 april 2019) + statuten


Openbaar domein:

- Gemeentelijk reglement - standplaatsen voor frituren op openbaar domein (RPO 19 mei 2021, GR 18 mei 2021)

- Reglement over het verlenen van vergunningen voor doorgang langs de autoluwe zone "Hertstraat" (22 januari 2020, GR 21 januari 2020)

Aanvullend reglement op het wegverkeer i.v.m. gemeentewegen: zonale tonnagebeperking Gestel- Reglement inzake te stellen waarborgen tegen schade aan het openbaar domein ten gevolge van bouwwerkzaamheden (15 juli 2019, GR 10 juli 2019)

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

- Reglement beachvolleybalvelden en skateterrein (30 juni 2014, GR 17 juni 2014)

- Delegatie - gratis grondverwervingen door de gemeente voor openbaar nut voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024 (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

- Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening: Afval (gemeenteraadsbeslissing 21 april 2009)

- Reglement Geveltuinen (22 april 2022, GR 19 april 2022)

Financiën:

- Controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 (gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 18 december 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019)

Reglement controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 (30 juni 2014, GR 17 juni 2014)

Gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen (13 mei 2014, GR 18 februari 2014)

- Begrip "dagelijks bestuur" - gemeente (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

- Begrip "dagelijks bestuu" - OCMW (19 februari 2019, RMW 12 februari 2019)

- Retributiereglement inzake de aanrekening van kosten naar aanleiding van de invorderingsprocedure van GAS-boetes, fiscale vorderingen en niet fiscale vorderingen ten laste van niet-consumenten (RPO 20 maart 2024, GR 19 maart 2024)

Retributiereglement inzake de aanrekening van kosten naar aanleiding van de invorderingsprocedure van niet-fiscale vorderingen (uitgezonderd GAS-boetes) ten laste van consumenten (RPO 20 maart 2024, GR 19 maart 2024)

 

Huishoudelijke reglementen bestuursorganen:

- Gemeenteraad (19 februari 2019, GR 12 februari 2019) + wijziging (RPO 7 juni 2019, GR 21 mei 2019) + wijziging (RPO 25 februari 2021, GR 23 februari 2021) + wijziging (RPO 19 mei 2021, GR 18 mei 2021) + wijziging (RPO 23 juni 2023, GR 20 juni 2023)

- Raad voor maatschappelijk welzijn (19 februari 2019, RMW 12 februari 2019) + wijziging (RPO 6 juni 2019, RMW 21 mei 2019) + wijziging (RPO 19 mei 2021, RMW 18 mei 2021)

- College voor burgemeester en schepenen (19 februari 2019, CBS 31 januari 2019) + wijziging (RPO 11 februari 2021 , CBS 11 februari 2021)

- Vast Bureau (19 februari 2019, VB 31 januari 2019)

- Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (19 februari 2019, BCSD 5 februari 2019)

- Speelplein Kriebels, werking (26 april 2019, GR 23 april 2019, gewijzigd op GR 18 mei 2021) 

 

Eretitels:

- Toekenning van de eretitel aan schepenen en gemeenteraadsleden (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020)

- Toekenning van de eretitel aan voorzitter en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020)

 

Omgeving:

- Geveltuinen (RPO 22 april 2022, GR 19 april 2022)

- Verordening conformiteitsattesten woningen (RPO 18 december 2019, GR 17 december 2019)

- Kapreglement (GR 17 oktober 2017)

- Hondenweide Ebroek, huishoudelijk reglement (RPO 23 september 2021, GR 21 september 2021)

- PDF icon retributiereglement_plaatsen_ondergrondse_afvalcontainers_berlaar_ondertekend.pdf (RPO 20 januari 2023, GR 17 januari 2023)

Onderwijs:

- Schoolreglement De Stap 2023-2024, incl. infobrochure (RPO 23 juni 2023, GR 20 juni 2023)

- Schoolreglement Heikant 2023-2024, incl. infobrochure (RPO 23 juni 2023, GR 20 juni 2023)

- Schoolreglement De Stap 2022-2023, incl. infobrochure (RPO 22 juni 2022, GR 21 juni 2022)

- Schoolreglement Heikant 2022-2023, incl. infobrochure (RPO 22 juni 2022, GR 21 juni 2022)

- Schoolreglement De Stap 2021-2022 (RPO 16 juni 2021, GR 15 juni 2021)

- Schoolreglement Heikant 2021-2022 (RPO 16 juni 2021, GR 15 juni 2021)

- Schoolreglement schooljaar 2020-2021 (RPO 17 juni 2020, GR 16 juni 2020) + Infobrochure

- Middagtoezicht basisonderwijs (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

Evenementen en markten:

- Uitleenreglement (6 januari 2017, GR 20 december 2016)

- Marktreglement (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

- Reglement 'maand van de markt' april 2022 (22 april 2022, GR 19 april 2022)

Personeel-

Arbeidsreglement voor gemeentelijke basisschool (RPO 16 maart 2022, GR 25 februari 2022)

- Arbeidsreglement (RPO 27 juni 2019, CBS 27 juni 2019)

- Arbeidsreglement (RPO 4 juli 2019, VB 27 juni 2019)

- Bevoegdheid rechtspositieregeling, arbeidsreglement, effectieve aanstelling waarnemend directeur, dading, omschrijving begrip dagelijks bestuur (RPO 23 mei 2019, GR 23/4/2019)

Bevoegdheid rechtspositieregeling, arbeidsreglement, effectieve aanstelling waarnemend directeur, dading, omschrijving begrip dagelijks bestuur (RPO 23 mei 2019, RMW 23/4/2019)

 

 Subsidiereglementen

- Subsidiereglement voor socio-culturele en seniorenverenigingen (RPO 16 juni 2021, GR 15 juni 2021)

- Subsidiereglement voor socio-culturele en senioren verenigingen (RPO 17 juni 2020, GR 16 juni 2020)

- Subsidiereglement jeugdwerk (RPO 16 juni 2021, GR 15 juni 2021)

- Subsidiereglement jeugdwerk (RPO 17 juni 2020, GR 16 juni 2020)

- Gemeentelijk reglement inzake sportverenigingen en sportorganisaties (RPO 16 juni 2021, GR 15 juni 2021)

- Gemeentelijk reglement inzake sportverenigingen en sportorganisaties (RPO 17 juni 2020, GR 16 juni 2020)

- Reglement huursubsidie herbruikbare materialen (RPO 23 september 2021, GR 21 september 2021)

Subsidiereglement_afkoppeling_van_de_hemelwaterafvoer_van_het_rioleringsnet (RPO 23 juni 2023, GR 20 juni 2023

subsidiereglement_aziatische_hoornaar (RPO 18 oktober 2023, GR 17 oktober 2023)

reglement_investeringssubsidie_verenigingslokalen2024_2025_2026.pdf (RPO 20 december 2023, GR 19 december 2023)

subsidiereglement_voor_energiebesparende_en_duurzame_maatregelen_door_verenigingen (RPO 17 januari 2024, GR 16 januari 2024)

 

 

 

Verkiezingen:

- 26 mei 2019 - instructies over de aanplakking en de algemene maatregelen om efficiëntie ordehandhaving te verzekeren (besluit van de gouverneur van 4 februari 2019, gepubliceerd op 4 maart 2019)