Algemene reglementen

Overzicht:

Participatie van de burger:

- Gemeentelijke participatiereglement (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

* verzoekschrift

* voorstel van burger

Klachtenreglement (30 september 2015, GR 15 september 2015)

Statuten adviesraden

- Jeugdraad (26 april 2019, GR 23 april 2019) + statuten

- Seniorenraad (26 april 2019, GR 23 april 2019) + statuten

- Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (26 april 2019, GR 23 april 2019) + statuten


Openbaar domein:

Aanvullend reglement op het wegverkeer i.v.m. gemeentewegen: zonale tonnagebeperking Gestel- Reglement inzake te stellen waarborgen tegen schade aan het openbaar domein ten gevolge van bouwwerkzaamheden (15 juli 2019, GR 10 juli 2019)

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

- Reglement beachvolleybalvelden en skateterrein (30 juni 2014, GR 17 juni 2014)

- Delegatie - gratis grondverwervingen door de gemeente voor openbaar nut voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024 (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

Financiën:

Reglement controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 (30 juni 2014, GR 17 juni 2014)

Gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen (13 mei 2014, GR 18 februari 2014)

- Begrip "dagelijks bestuur" - gemeente (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

- Begrip "dagelijks bestuu" - OCMW (19 februari 2019, RMW 12 februari 2019)

 

Huishoudelijke reglementen bestuursorganen:

- Gemeenteraad (19 februari 2019, GR 12 februari 2019) + wijziging (RPO 7 juni 2019, GR 21 mei 2019)

- Raad voor maatschappelijk welzijn (19 februari 2019, RMW 12 februari 2019) + wijziging (RPO 6 juni 2019, RMW 21 mei 2019)

- College voor burgemeester en schepenen (19 februari 2019, CBS 31 januari 2019)

- Vast Bureau (19 februari 2019, VB 31 januari 2019)

- Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (19 februari 2019, BCSD 5 februari 2019)

- Speelplein Kriebels, werking (26 april 2019, GR 23 april 2019) + huishoudelijk reglement

Onderwijs:

- Middagtoezicht basisonderwijs (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

Evenementen en markten:

- Uitleenreglement (6 januari 2017, GR 20 december 2016)

- Marktreglement (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

Personeel

- Arbeidsreglement (RPO 27 juni 2019, CBS 27 juni 2019)

- Arbeidsreglement (RPO 4 juli 2019, VB 27 juni 2019)

- Bevoegdheid rechtspositieregeling, arbeidsreglement, effectieve aanstelling waarnemend directeur, dading, omschrijving begrip dagelijks bestuur (RPO 23 mei 2019, GR 23/4/2019)

Bevoegdheid rechtspositieregeling, arbeidsreglement, effectieve aanstelling waarnemend directeur, dading, omschrijving begrip dagelijks bestuur (RPO 23 mei 2019, RMW 23/4/2019)

 

Verkiezingen:

- 26 mei 2019 - instructies over de aanplakking en de algemene maatregelen om efficiëntie ordehandhaving te verzekeren (besluit van de gouverneur van 4 februari 2019, gepubliceerd op 4 maart 2019)

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven