Afhaalactiviteiten door verenigingen

Voorlopig geen evenementen meer mogelijk - beperk je sociale contacten!

De beperking van de contacten en het samenscholingsverbod zorgen ervoor dat evenementen en activiteiten geannuleerd moeten worden.

Deze maatregelen gelden momenteel tot en met april 2021.

Zicht op versoepelingen

Het overlegcomité van woensdag 15 april heeft versoepelingen aangekondigd.  Vanaf 8 mei zouden er terug evenemenen mogen georganiseerd worden als de cijfers het toelaten

De uitwerking van deze beslissing gebeurt in sectorprotocollen.  Momenteel hebben we nog geen zicht op de maatregelen.

Als je er al aan denkt om vanaf 8 mei een evenement te organiseren kan je ons dat al melden.  We houden je dan op de hoogte van de voorwaarden eenmaal deze gekend zijn.

Via deze link kan je vrijblijvend de organisatie van een evenement melden.

Afhaalactiviteiten door verenigingen

Het lokaal bestuur beseft dat onze verenigingen moeilijke tijden doormaken. Door het wegvallen van evenementen en activiteiten zoeken heel wat verenigingen naar alternatieven die ze nog kunnen organiseren.

Als bestuur raden we de organisatie van elke activiteit op dit moment af. We moeten de druk op onze zorgsector blijven verlagen en er alles aan doen om een nieuwe golf van besmettingen te vermijden.

Onder strikte voorwaarden is de organisatie van een afhaalactiviteit weliswaar mogelijk. Als je besluit zoiets met je vereniging te organiseren, raden we je aan om daar vooraf goed over na te denken. Het bestuur voorziet een kader waarbinnen deze activiteiten veilig georganiseerd kunnen worden, maar de voorwaarden (en de controle op die voorwaarden) zijn erg streng.

 Algemeen

 • Je moet je activiteit vooraf melden via dit formulier.
 • Er mogen maximaal 4 personen buiten op eenzelfde locatie aanwezig zijn om pakketten klaar te maken, te verdelen en af te halen. Het samenscholingsverbod van max. 4 personen blijft gelden en binnen zijn de federale richtlijnen van toepassing.
 • Iedereen draagt te allen tijde een mondmasker en ontsmet de handen tussen de pakketten door.
 • Je houdt steeds 1,5 meter afstand.

Producten en goederen

 • Je mag als vereniging het eten niet zelf bereiden! De producten die je aanbiedt, moeten dus verpakt en bereid bij je vereniging aankomen. Alleen traiteurs/cateraars/handelaars met de nodige toelatingen kunnen deze producten bereiden en aanleveren.
 • Als je een pakket samenstelt, mag een voorwerp uit dat pakket nooit door twee personen aangeraakt worden.

Administratie en betaling

 • Alle administratie moet vooraf gebeuren. De producten kunnen alleen na bestelling afgehaald of geleverd worden.
 • Betaling vooraf is verplicht. Op die manier beperk je de tijd op de locatie en kan je samenscholingen vermijden.

Afhalen en leveren

 • Zoek een systeem waarbij zo weinig mogelijk contact nodig is.
 • Bij de verdeling van de pakketten moet iedereen een mondmasker dragen en voor en na elk pakket en elke klant goed de handen ontsmetten. Er moet te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden worden.
 • Aan huis leveren van reeds betaalde goederen kan, maar alle huis-aan-huisverkopen zijn momenteel sowieso verboden. Je mag dus niet van deur tot deur gaan om iets te koop aan te bieden. Thuisbezorgers komen niet binnen bij de klanten.
 • Er is ook de mogelijkheid om via afhaal te werken waarbij de koper zijn bestelling komt halen buiten aan het lokaal van de vereniging. Hiervoor moet je verplicht met tijdslots werken om wachtrijen en samenscholingen te vermijden. Bij afhalen komen de klanten niet binnen.
 • Een drive-in waarbij je klanten in de auto blijven zitten en je als vereniging de goederen in de koffer zet, kan ook.

Zes gouden regels

Daarnaast moet je de zes gouden regels respecteren. Dit zijn verplichtingen en geen vrijblijvende aanbevelingen.

1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne, …) blijven essentieel.
2. Buitenactiviteiten krijgen waar mogelijk de voorkeur. Bij activiteiten binnen moeten de ruimtes voldoende verlucht worden.
3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter is de norm. Uitzonderingen zijn hier onderling contact tussen:
- mensen die onder hetzelfde dak wonen;
- mensen die al een duurzaam onderhouden nauw contact hebben (het zogenaamde knuffelcontact);
- kinderen tot en met 12 jaar;
- mensen die nood hebben aan begeleiding en hun begeleiders.
Wie buiten deze contacten de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zoveel mogelijk beperkt. Onder ‘nauwe contacten’ verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.
Het is in deze fase van de epidemie aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met maximaal één persoon (buiten het huishouden).
6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen outdoor (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend), uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Contact en info

Neem bij vragen contact op via:

- evenementen@berlaar.be

- vrijetijd@berlaar.be

Breng evenementen@berlaar.be steeds op de hoogte van alles wat je wil organiseren.