2 halftijdse poetshulpen Ev

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de contractuele aanwerving van

 2 halftijdse (19/38) contractuele poetshulpen niveau Ev (M/V)

contract van onbepaalde duur

met aanleg van een wervingsreserve

 AANWERVINGSVEREISTEN

 • Geen diplomavereiste

 TAKEN

 • Door de schoonmaak en het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur zorgen voor een nette en hygiënische leefomgeving voor de gebruikers van de infrastructuur en het eigen personeel
 • Verzorgen van recepties n.a.v. officiële ontvangsten door het gemeentebestuur georganiseerd
 • Deze job impliceert occasioneel avond- en weekendwerk

 WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: € 942,35 excl haard- of standplaatsvergoeding
 • maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (24 cent) en hospitalisatieverzekering
 • er wordt eveneens een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd

 SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN

 • T.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
 • Kan ook per persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
 • Te bezorgen: curriculum vitae en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – max 3 maanden oud)
 • Ten laatste op 31 augustus 2019. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend
 • De aanwervingsprocedure zal bestaan uit een praktische en een mondelinge proef op vrijdag 13 september 2019. Hiervoor ontvang je na afsluit van de vacature een uitnodiging.

 HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN?

 • Neem dan contact op met de personeelsdienst mevrouw Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen 03 410 19 00 e-mail: personeel@berlaar.be.