Wegenwerken en omleidingen

Scholenveldloop - Sollevelden

Op dinsdag 26 september organiseren de gemeentelijke sportdienst en het Heilig Hart van Maria hun jaarlijkse scholenveldloop. De leerlingen van de Berlaarse scholen nemen het dan tegen elkaar op in enkele spannende loopwedstrijden.

Om deze wedstrijden veilig te laten verlopen, gelden er die dag tussen 8 en 14 uur enkele tijdelijke verkeersmaatregelen:

- In de Sollevelden wordt vanaf de kerk tot aan de school dubbelrichtingsverkeer ingevoerd.

- Vanaf de school tot aan de Pastoor Haemelstraat is de rijbaan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Smidstraat

Van maandag 31 juli tot maandag 25 september vinden er werken plaats in de Smidstraat, tussen het kruispunt met de Meistraat en de Markt. Het voet- en fietspad wordt er vernieuwd. Om de werken veilig en efficiënt te laten verlopen, wordt de rijbaan elke werkdag tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod langs beide zijden van de weg.

Plaatselijk verkeer blijft toegestaan tussen 18 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. De handelaars blijven bereikbaar. Vanaf woensdag 23 augustus verhuist (een gedeelte van) de wekelijkse markt tijdelijk naar het Walter Luytenplein.

UPDATE (22/09): Door onvoorziene omstandigheden wordt de duur van de werken verlengd tot maandag 30 oktober 2017.

 

Fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg

Op woensdag 2 augustus starten de werken aan het fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Nieuwe Bevelsesteenweg in Kessel tot en met de Legrellestraat in het centrum van Berlaar. Achter de baangracht wordt er dan een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Het project wordt uitgevoerd met subsidies van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. 

Tijdens de werken wordt de rijbaan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. Herberg De Boekt, het waterzuiveringsstation en de visvijver blijven tijdens de werken bereikbaar.

De exacte duurtijd van de werken is afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden, maar hou rekening met ongeveer een kalenderjaar. Er is een omleiding voorzien via Bevel en Lier.

Stand van zaken (update: 21/09/2017)

In de eerste fase zijn de nutsmaatschappijen gestart. Zij voeren aan de kant van Kessel werken uit. De nutsleidingen zijn momenteel aangelegd, alleen de overkoppelingen moeten nog gebeuren.

De aannemer zal de komende dagen en weken boomen rooien en grondwerken buiten de woonzone uitvoeren. Na al die voorbereidingen kunnen de effectieve werken aan het fietspad volledig starten.