Vacature 1 hoofd ICT en 1 deskundige ICT

Gemeente Berlaar en gemeente Hove zijn samen op zoek naar twee voltijdse personeelsleden:

1 hoofd ICT (niveau Av) en 1 deskundige ICT (niveau Bv)

voltijds contract van onbepaalde duur
2,5/5 contract bij gemeente Hove als hoofd ICT Av / ICT-deskundige Bv
2,5/5 contract bij gemeente Berlaar als hoofd ICT Av / ICT-deskundige Bv
Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd.

AANWERVINGSVEREISTEN

Voor beide functies

• Minstens 4 jaar relevante beroepservaring in overeenstemming met de functiebeschrijving
• Slagen in een selectieprocedure, bestaande uit een maturiteitsgedeelte en een technisch gedeelte (computerproef) en een mondeling gedeelte
• Geschikt bevonden worden voor de functie na een psychotechnisch onderzoek
• In het bezit van een rijbewijs B

Voor de functie hoofd ICT niveau Av

• Een masterdiploma, of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

Voor de functie ICT-deskundige niveau Bv

• Een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

FUNCTIE-INHOUD

De gemeente Hove en de gemeente Berlaar willen samen kennis en ervaringen delen en samen leren op vlak van ICT. Beide gemeenten gaan op zoek naar medewerkers met een passie voor hardware, software en netwerkbeheer, die het ICT-beleid in goede banen kunnen leiden. Dit impliceert enerzijds een ruime visie op futureproof digitale ontwikkelingen en anderzijds een servicegerichte houding naar collega’s en burgers.

De functiebeschrijvingen kan je vinden op de websites van onze gemeentes: www.hove.be en www.berlaar.be.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

• Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde niveau Bv € 2.365,20 en niveau Av € 2.987,26
• Er kan relevante anciënniteit overgenomen worden
• Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN BIJ

• Het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar
• Kan ook per e-mail: personeel@berlaar.be of persoonlijke afgifte (Markt 1)
• Bij te voegen: curriculum vitae, kopie van diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)
• Ten laatste op 31 maart 2017 – de datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend

AANWERVINGSPROCEDURE

Op zaterdag 22 april 2017 wordt er een computerproef afgenomen. De geslaagde kandidaten van deze proef worden uitgenodigd voor een mondeling gedeelte. De drie kandidaten met de hoogste scores zullen worden uitgenodigd om een psychotechnische proef af te leggen.

HEB JE INTERESSE EN WENS JE BIJKOMENDE INLICHTINGEN?

- Neem dan contact op met de personeelsdienst Berlaar, 03 410 19 16, personeel@berlaar.be of de personeelsdienst Hove, 03 460 33 35 of personeel@hove.be.

Vacature_hoofd_ict_en_deskundige_ict

Functieprofiel_hoofd_ict

Functieprofiel_deskundige_ict