Gemeente Berlaar

laatst bijgewerkt op vrijdag, 19/12/2014 - 11:20u

Openingsuren tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie (van 22 december tot 2 januari) zijn onze diensten alleen open in de voormiddag, telkens van 9 tot 12.15 uur. Er zijn dus geen namiddag- of avondzittingen. Het gemeentehuis is bovendien gesloten op 25 en 26 december en 1 en 2 januari.

Lees meer 

Kampioenenhulde 2014

Voor heel wat sportende inwoners was 2014 weer een succesvol jaar. De kampioenenhulde vormt het uitgelezen moment om hen daarvoor nog eens extra in de bloemetjes te zetten. Ken jij een persoon of een team dat niet mag ontbreken op deze avond? Nomineer ze dan voor 14 januari 2015! 

Lees meer

Gezocht: 'Muzikale Tuinen'

Voor de organisatie van 'Muzikale Tuinen' zijn we nog op zoek naar geschikte tuinen in de omgeving van Berlaar-Heikant. 'Muzikale Tuinen' vindt dit jaar plaats op 9 mei 2015 van 19 tot 22.30 uur. We zoeken tuinen voor telkens een 40-tal personen. Interesse? Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd (03 410 19 07 of vrijetijd@berlaar.be).

Leg je ei over afvalbeheer

Samen met de Thomas More-hogeschool onderzoekt IVAREM of haar manier van werken en communiceren aansluit bij wat jij als burger verwacht en verlangt. Vul daarom onderstaande enquête in voor 22 januari 2015 en help IVAREM zo haar dienstverlening te verbeteren!

Enquête

Info- en werkvergadering Marktomgeving

Op dinsdag 4 en donderdag 13 november vond er een eerste info- en werkvergadering plaats over de Pastorijstraat, Ballaarweg, kerkomgeving en de Markt. Zo'n 40 geïnteresseerde personen dachten mee na over deze aanpassingswerken.

Lees meer

Denkt de Kerstman aan duurzame geschenken?

De kerstsfeer sluipt stilaan de huiskamers binnen. En binnenkort vinden we ook weer geschenkjes onder de kerstboom. Hopelijk let de Kerstman er op om producten te kopen die goed zijn voor ons milieu en legt hij PEFC-gelabeld houten speelgoed, stripverhalen en papierwaren onder de boom.

Lees meer

SVK's in de kijker!

De werking van een sociaal verhuurkantoor (SVK) is bij veel eigenaar-verhuurders nog onvoldoende bekend. Nochtans biedt verhuren via een SVK heel wat voordelen. Om de werking van SVK's duidelijk uit te leggen, maakte de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen een informatieve TV-spot.

Lees meer

'Off & we blijven ON'-campagne

Deze winter is de kans op elektriciteitsschaarste reëel. Als slimme elektriciteitsverbruikers kunnen we er samen iets aan doen. Door deze winter tijdens de piekuren, tussen 17 en 20 uur, met z'n allen minder elektriciteit te verbruiken, kunnen we de kans op stroomonderbrekingen in het hele land verminderen.

Lees meer

Herinrichting kerkhof centrum

Vorig jaar berichtte de gemeente reeds over de ontruiming van de grafzerken van de niet-gekochte percelen in het centrum. Op 1 oktober 2014 is de wettelijk verplichte wachttermijn van 1 jaar verstreken en zou de gemeente kunnen overgaan tot de ontruiming van de grafzerken. Om de rust en sereniteit van het kerkhof niet te verstoren, lijkt het niet opportuun om vlak voor Allerheiligen te starten met de ontruiming. Dit jaar worden er dus nog geen grafzerken verwijderd.
 

Bevraging elektriciteitsschaarste Intergemeentelijke Veiligheidscel

De Intergemeentelijke Veiligheidscel van de gemeenten Berlaar en Nijlen start met een grootschalige risicoanalyse van de gevolgen van een eventuele elektriciteitsschaarste. Aan de hand van een online bevraging wil ze alle risico's in kaart brengen en een beter beeld krijgen van de impact van een stroomuitval.
 
Lees meer
 

Zin in een BIN?

Wil je bijdragen aan een veilige en leefbare buurt? Dan is het buurtinformatienetwerk misschien een oplossing! Zo'n BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers van een bepaalde wijk en hun lokale politie. Die uitwisseling van informatie draagt bij tot een veiligere buurt.

Lees meer

Voorkom een boete, leg je parkeerschijf!

Om eventuele inbreuken tegen het kortparkeren in het centrum van Berlaar grondig aan te pakken, heeft het gemeentebestuur een parkeerfirma aangesteld. Op 1 september start deze firma met de opdracht.  

Lees meer

 

Meld tijdig vissterfte

Door zuurstoftekort of hevige regen- en onweersbuien kan er vissterfte ontstaan. Maar vissterfte kan ook wijzen op een illegale lozing of een ziekte. Merk je dus dode vissen of vissen in nood? Meld dit dan tijdig bij de lokale politie (03 466 16 16) of onze milieudienst (03 410 19 22).
 
Lees meer
 

Iedere dag je krant digitaal lezen in de bib!

Dankzij GoPress Kiosk en GoPress Krantenarchief kan je nu iedere dag digitaal je krant lezen in de bibliotheek. GoPress Kiosk kan je raadplegen in de bib zelf, GoPress Krantenarchief kunnen leden ook thuis bekijken.

Lees meer
 

Ontdek Berlaar op een moderne en originele manier!

Voortaan kan je de mooiste plekjes in Berlaar (her)ontdekken met behulp van je smartphone of tablet. De dienst Toerisme stapt namelijk mee in het CityCaching-project, wat een nieuwe manier van actief wandelen en fietsen naar de gemeente brengt.

Lees meer
 

Word haagdonor en vergroot de hoop!

Breng tussen 28 mei en 13 september je taxussnoeisel naar het containerpark en steun de strijd tegen kanker. Een taxushaag bevat namelijk de grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker.

Lees meer
 

Belbushalte Kesselsesteenweg

Vanaf 12 mei 2014 wordt de belbushalte ter hoogte van taverne 'De Boekt' in de Kesselsesteenweg niet langer bediend. De halte zal in de toekomst verwijderd worden.

   

Cadeautip: de Berlaarbon

Op zoek naar een origineel cadeau? Koop dan de Berlaarbon aan het onthaal van het gemeentehuis. Met deze bon kan je terecht bij de lokale handelaars. Op die manier doe je iemand een plezier én steun je tegelijk de lokale middenstand.  

Lees meer.

   

Gezocht: groene peters en meters!

Zwerfvuil in Berlaar is een probleem. De gemeentelijke groendienst probeert Berlaar netjes te houden, maar kan niet overal tegelijk zijn. Daarom een oproep naar vrijwilligers die het goede voorbeeld willen geven en groene peter/meter willen worden van een stukje Berlaar. Heb je zin om zelf een wegberm, speelplein of perkje in je buurt proper te houden? Neem dan contact op via 03 410 19 33 of brenda.deflem@berlaar.be. We voorzien uitleg en materiaal. Elk engagement is welkom!  


Openbaar onderzoek RUP Zonevreemde Sport en Recreatie fase 2

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Zonevreemde Sport en Recreatie fase 2".

Meer info.

Openbaar onderzoek RUP Pastorijstraat

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Pastorijstraat".

Meer info.

Openbaar onderzoek RUP Zonevreemde bedrijven fase 1

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 1 "Zonevreemde Bedrijven fase 1".

Meer info.

Openbaar onderzoek RUP KMO-zone De Hutten

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "KMO-zone De Hutten (herneming)".

Meer info.