Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Gemeente Berlaar

laatst bijgewerkt op donderdag, 27/08/2015 - 12:29u

Invoering snelheidszones

In Berlaar gelden er voortaan drie snelheidszones: 30, 50 en 70 km per uur. De nieuwe zoneborden werden de afgelopen weken volop geplaatst en tegen 1 september zijn alle zones volledig afgewerkt.

Lees meer

Hinderlijke wespen

Voor het verwijderen van wespennesten kan je zoals steeds een beroep doen op de Berlaarse brandweerpost. Je kan wespennesten alleen melden op het administratief nummer 03 482 48 92 (maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 8 tot 16 uur). Conform het retributiereglement van de hulpverleningszone Rivierenland wordt voor de bestrijding een bedrag van 30 euro aangerekend.

Nacht van de burgemeester

Op zaterdag 12 september vindt de negende 'Nacht van de burgemeester' plaats. De muzikale gasten zijn De Grietjes (Isabelle A, Anneke Van Hoof en Silvy De Bie) en de Berlaarse sfeergroep De Nuttelozen van de Nacht. Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop aan het onthaal in het gemeentehuis.    Lees meer

Nieuw stratenplan in de maak

In het najaar valt er een nieuw stratenplan van Berlaar in de brievenbussen. Het gemeentebestuur realiseert dit plan in samenwerking met de firma Gentle NV uit Heusden-Zolder. We benadrukken dat alleen de firma Gentle van ons de toestemming gekregen heeft voor de opmaak van een nieuw stratenplan.

Oud-schepen Hubert Van Hoof overleden

Op dinsdag 14 juli is oud-schepen Hubert Van Hoof op 72-jarige leeftijd overleden. Het gemeentebestuur wenst zijn echtgenote Irene, hun kinderen, de familie en vrienden oprecht veel sterkte bij dit verlies. Zijn warme persoonlijkheid zal door velen gemist worden.

Lees meer

Begraafplaats Berlaar-centrum

Het kerkhof in het centrum van Berlaar krijgt een fikse opknapbeurt. De werken starten in september, waardoor de rust op het kerkhof tijdelijk wordt verstoord. We hopen de werken daarna snel en met zo weinig mogelijk overlast af te ronden.

Openingsuren zomervakantie

Opgelet: tijdens de zomermaanden, juli en augustus, is het gemeentehuis alleen open in de voormiddag. Je kan dan bij onze diensten terecht van 9 tot 12.15 uur. Er vinden in deze periode geen namiddag- of avondzittingen plaats.

Lees meer

'Hertstraat' is eerste buurtinformatienetwerk van Berlaar

Op maandag 15 juni werd in het gemeentehuis het charter van het allereerste buurtinformatienetwerk in Berlaar ondertekend. Kijfbossen, Hertstraat, Itegembaan, Bossstraat, Venushoek en Ezenhoek zullen de lokale politie daardoor voortaan extra ogen geven om de veiligheid in de buurt te verhogen.

Lees meer

Finilek stapt mee in Wind4Flanders

Financieringsintercommunale Finilek stapt mee in de coöperatieve vennootschap Wind4Flanders. Het gemeentebestuur besloot eerder al in te stemmen met het verzoek van Finilek om hierin te participeren en wil zo een positief signaal geven en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.

Lees meer

Pidpa waarschuwt voor 'valse controleurs'

Drinkwatermaatschappij waarschuwt voor personen die zich ten onrechte uitgeven als medewerker van Pidpa. Een officiële medewerker van het bedrijf heeft naast de juiste kledij en een auto van Pidpa ook steeds een legitimatiebewijs bij. Bij twijfel of verdere vragen kan je steeds contact opnemen met Pidpa (0800 90 300).

Lees meer

Samenwerking met gemeentebestuur

Enkele inwoners kregen de afgelopen maanden een vertegenwoordiger van een firma die huisalarmen verkoopt aan de deur. Sommige vertegenwoordigers lieten, bewust of onbewust, uitschijnen dat ze hiervoor samenwerken met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wenst te benadrukken dat het met geen enkele firma samenwerkt voor de verkoop van huisalarmen. Elke firma waar het gemeentebestuur mee samenwerkt, kan bovendien steeds een officieel document voorleggen.

Lees meer

Rooiwerken lindebomen aan de Lourdesgrot

Afgelopen vrijdag werden de lindebomen aan de Lourdesgrot in Berlaar-Heikant gerooid. Deze bomen bepaalden lange tijd mee het straatbeeld van Berlaar-Heikant, maar waren ernstig aangetast door schimmels. Ze worden binnenkort vervangen door nieuwe, gezonde bomen.

Lees meer

Ophaling grof huisvuil en snoeiafval

Opgelet: grof huisvuil en snoeiafval worden niet langer via het gemeentebestuur, maar wel rechtstreeks via IVAREM opgehaald. De vaste ophaaldata hiervoor staan vermeld in de afvalkalender en op onze website. Je kan telefonisch een ophaling aanvragen op het gratis nummer 0800 90 441 (Ivarem).

Lees meer

Volg ons op Facebook en Twitter

Je kan de gemeente Berlaar voortaan ook volgen op Facebook en Twitter. Op deze sociale media-kanalen verschijnt informatie over de verschillende gemeentelijke diensten. Je hebt geen eigen account nodig om de informatie op deze kanalen te kunnen raadplegen.

Info- en werkvergadering Marktomgeving

Op dinsdag 4 en donderdag 13 november vond er een eerste info- en werkvergadering plaats over de Pastorijstraat, Ballaarweg, kerkomgeving en de Markt. Zo'n 40 geïnteresseerde personen dachten mee na over deze aanpassingswerken.

Lees meer

SVK's in de kijker!

De werking van een sociaal verhuurkantoor (SVK) is bij veel eigenaar-verhuurders nog onvoldoende bekend. Nochtans biedt verhuren via een SVK heel wat voordelen. Om de werking van SVK's duidelijk uit te leggen, maakte de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen een informatieve TV-spot.

Lees meer

'Off & we blijven ON'-campagne

Deze winter is de kans op elektriciteitsschaarste reëel. Als slimme elektriciteitsverbruikers kunnen we er samen iets aan doen. Door deze winter tijdens de piekuren, tussen 17 en 20 uur, met z'n allen minder elektriciteit te verbruiken, kunnen we de kans op stroomonderbrekingen in het hele land verminderen.

Lees meer

Herinrichting kerkhof centrum

Vorig jaar berichtte de gemeente reeds over de ontruiming van de grafzerken van de niet-gekochte percelen in het centrum. Op 1 oktober 2014 is de wettelijk verplichte wachttermijn van 1 jaar verstreken en zou de gemeente kunnen overgaan tot de ontruiming van de grafzerken. Om de rust en sereniteit van het kerkhof niet te verstoren, lijkt het niet opportuun om vlak voor Allerheiligen te starten met de ontruiming. Dit jaar worden er dus nog geen grafzerken verwijderd.
 

Zin in een BIN?

Wil je bijdragen aan een veilige en leefbare buurt? Dan is het buurtinformatienetwerk misschien een oplossing! Zo'n BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers van een bepaalde wijk en hun lokale politie. Die uitwisseling van informatie draagt bij tot een veiligere buurt.

Lees meer

Voorkom een boete, leg je parkeerschijf!

Om eventuele inbreuken tegen het kortparkeren in het centrum van Berlaar grondig aan te pakken, heeft het gemeentebestuur een parkeerfirma aangesteld. Op 1 september start deze firma met de opdracht.  

Lees meer

 

Meld tijdig vissterfte

Door zuurstoftekort of hevige regen- en onweersbuien kan er vissterfte ontstaan. Maar vissterfte kan ook wijzen op een illegale lozing of een ziekte. Merk je dus dode vissen of vissen in nood? Meld dit dan tijdig bij de lokale politie (03 466 16 16) of onze milieudienst (03 410 19 22).
 
Lees meer
 

Iedere dag je krant digitaal lezen in de bib!

Dankzij GoPress Kiosk en GoPress Krantenarchief kan je nu iedere dag digitaal je krant lezen in de bibliotheek. GoPress Kiosk kan je raadplegen in de bib zelf, GoPress Krantenarchief kunnen leden ook thuis bekijken.

Lees meer
 

Ontdek Berlaar op een moderne en originele manier!

Voortaan kan je de mooiste plekjes in Berlaar (her)ontdekken met behulp van je smartphone of tablet. De dienst Toerisme stapt namelijk mee in het CityCaching-project, wat een nieuwe manier van actief wandelen en fietsen naar de gemeente brengt.

Lees meer
 

Belbushalte Kesselsesteenweg

Vanaf 12 mei 2014 wordt de belbushalte ter hoogte van taverne 'De Boekt' in de Kesselsesteenweg niet langer bediend. De halte zal in de toekomst verwijderd worden.

   

Cadeautip: de Berlaarbon

Op zoek naar een origineel cadeau? Koop dan de Berlaarbon aan het onthaal van het gemeentehuis. Met deze bon kan je terecht bij de lokale handelaars. Op die manier doe je iemand een plezier én steun je tegelijk de lokale middenstand.  

Lees meer.

   

Gezocht: groene peters en meters!

Zwerfvuil in Berlaar is een probleem. De gemeentelijke groendienst probeert Berlaar netjes te houden, maar kan niet overal tegelijk zijn. Daarom een oproep naar vrijwilligers die het goede voorbeeld willen geven en groene peter/meter willen worden van een stukje Berlaar. Heb je zin om zelf een wegberm, speelplein of perkje in je buurt proper te houden? Neem dan contact op via 03 410 19 33 of brenda.deflem@berlaar.be. We voorzien uitleg en materiaal. Elk engagement is welkom!  


Openbaar onderzoek RUP KMO-zone De Hutten

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "KMO-zone De Hutten (herneming)".

Meer info.